"اجازه استقرار ارتش اشغالگر ترکیه را نخواهیم داد"

گریلاهای یژاستار که در عملیات جنگی هفتانین حضور دارند اعلام کردند، آنها هرگز به نیروهای دولت ترکیه اجازه نخواهند داد به آسانی این خاک را اشغال کنند و به عملیاتهایشان ادامه خواهند داد.

نیروهای گریلا علیه ارتش ترکیه که حملات اشغالگرانه به مناطق حفاظت شده‌ی مدیا را ادامه می‌دهد، عملیاتهایی انجام میدهند و علی رغم زمستان سخت ضربات مهلکی به اشغالگران وارد می‌کنند.

سوزدار جودی و روسیدا بوتان گریلاهای یژاستار هستند که در عملیاتهای جنگی هفتانین شرکت کرده‌اند. آنها با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام دادند.

سوزدار جودی اعلام کرد، آنها آخرین عملیات خود را برای گرامیداشت رفقا سارا، روژبین و روناهی انجام دادند که طی آن ۷ سرباز ترک کشته شدند. سوزدار گفت، "دولت ترکیه هر روزه در رسانه‌ها علیه ما تبلیغات می‌کند و می‌گوید گریلا از بین رفته و کسی در کوهستان‌ها باقی نمانده است. اگر اینگونه است پس این همه عملیات چیست؟ می‌خواهند با دروغهایشان جامعه را فریب دهند. اما نیروهای گریلا روز به روز بزرگتر شده و پیشرفت می‌کنند. گریلاهای یژاستار نیز اینگونه در این جنگ شرکت کرده و عمل می‌کنند. با عملیاتهایمان اجازه نمی‌دهیم دشمن در خاک ما بماند."

"کاری کردیم به عقب بازگردند"

روسیدا بوتان گریلای دیگر یژاستار نیز اعلام کرد، ارتش ترکیه با حملات اشغالگرانه فکر می‌کند می‌تواند گریلا را از بین ببرد. روسیدا گفت، "ما اجازه نمی‌دهیم دشمنان به آسانی در این خاک رفت و آمد کنند و آنها از آمدنشان پشیمان خواهند شد. علیه حملات اشغالگرانه تدارک لازم را دیده‌ایم و عملیات جنگی هفتانین را اعلام کرده‌ایم. عنوان این عملیات خود نیرو و جوش و خروش به ما می‌بخشد. حملات دشمن گسترده هستند، اما عملیاتهای ما نیز موثرند. دشمن تعداد کشته‌هایش را اعلام نمی‌کند. در رسانه‌های جنگ ویژه می‌گویند، در کوهستانها گریلا باقی نمانده است. این سخنان همه دروغ هستند. به عنوان مثال در تپه‌ی کنفرانس عملیاتی موفق انجام دادیم. این عملیات بسیار نیرومند بود. ما به عملیاتهایمان ادامه خواهیم داد. عملیات جنگی هفتانین را گسترش می‌دهیم و به حضور دشمن در خاکمان پایان می‌دهیم."