برگزاری مراسم روز جهانی زن در مخمور

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن در کمپ آوارگان مخمور بیانیه‌ای متتشر شد. در این بیانه آمده است که ما عشق خود را به آزادی بار دیگر بر زبان آورده و بر تداوم مبارزه تاکید می‌کنیم.

یاد مراسم ۸ مارس در بیشتر مناطق جهان گرامی داشته شد. در کمپ آوارگان مخمور، شهید رستم جودی با پیشاهنگی مجلس اشتار به مناسبت ۸ مارس بیانیه‌ای منتشر شد. زنان این کمپ با لباس کوردی در این مراسم شرکت کردند.

در آغاز، ریاست مشترک مجلس خلق دمکراتیک مخمور، چیچک چنگیز سخنرانی کرده و به معنا و دلالتهای ۸ مارس اشاره نمود. چیچک گفت: "۸ مارس را به تمامی زنان جهان جهان تبریک گفته و درودهای خود را با امرالی می فرستیم. ۱۲۹ زن در کارگاهی برای دست‌یابی به حقوق و حیاتی آزاد مقاومت کردند و سوختند. این رویداد به مناسبتی تبدیل شد که زنان در جستجوی حقوق خود برآمده و به مقاومت دست بزنند. از سارا گرفته تا روژبین، برای آزادی تا آخرین نفس مقاومت کردند. در روژاوای کوردستان زنان بپاخاسته و مقاومت خود را گسترش بخشیدند. انقلاب زن در روژآوا، انقلابی انسانی و برای کسب حقوق انسانی است. رهبر آپو که در جزیره زن برای دست یابی زنان به آزادی و حقوق اشان تلاش  کرده است، اکنون در شرایط دشواری قرار دارد. ما زنان مخمور بار دیگر مراتب عشق و دوستی خود را به رهبرمان ابراز داشته و برای آزادی رهبریمان مبارزه را ادامه خواهیم داد."

بعد از سخنان چیچک، پیام رهبر خلق کورد در سالهای قبل از سوی ماموستا گلستان تونچ قرائت شد. بعد از قرائت این پیام به نمایندگی از شورای زنان و جوانان مخمور ریحانه کایا سخنرانی کرده و اظهار داشت: "خاورمیانه به صحنه جنگ و درگیری تبدیل شده است و در میان این جنگ زنان بشترین تاثیرپذیری از جنگ را دارند. ما می‌دانیم که زنان پیشاهنگان حیات بشری بوده‌اند؛ اما زنان در خارومیانه حقوق خود را از دست داده‌اند، با این وجود با تداوم مبارزه، این حقوق خود را مجددا کسب خواهند کرد و این مبارزه برای تمامی زتان جهان به امید بدل خواهد شد."