"جمهوری اسلامی با بحران و درماندگی دست‌وپنجه نرم می‌كند/ مردم نان و آزادی می‌خواهند"

​​​​​​​"جمهوری اسلامی نتوانسته است که یک زندگی دمکراتیک را برای مردم فراهم کند، به همین دلیل مردم ناراضی و خشمگینند. همین احتمال مداخله‌ی خارجی را فراهم می‌کند، اما من معتقدم که نیروی خلق‌ها از نیروهای خارجی قدرتمندتر است."

سیامند معینی رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان- پژاک با شرکت در برنامه خط سوم به ارزیابی تحولات در کردستان، ایران و خاورمیانه پرداخت. معینی بر لزوم بسط هر چه بیشتر سازماندهی مردمی و همبستگی جریان‌های سیاسی آزادیخواه تأکید کرد.

 

حدود یک سال است که موجی از نارضایتی و اعتصاب و راهپیمایی شهرهای ایران و روژهلات را در برگرفته است، روزانه اقشاری مانند کارگران، صاحبان مشاغل، رانندگان، معلمان زنان و جوانان در آستانه ی قیام‌اند. بعد از تحریمهای آمریکا بر علیه ایران، این نارضایتی‌ها شدیدتر و رادیکالتر شده است. نارضایتی‌ها گسترده‌تر از قبل‌اند و صدای معترضان بلندتر و خلقها خشمگین‌ترند، در حال حاضر همگان در حال تفسیر اوضاع ایران برای پیش‌بینی آینده‌ی آنند. یک راه حل آن است که رژیم ایران تغییراتی را در خود ایجاد کند و شرایط را تصحیح کند که این راه حل دور از ذهن به نظر می‌رسد. یک راه حل دیگر هم مداخله‌ی خارجی در ایران است‌، راه سوم که احتمال تغییرات ریشه‌ای در ایران را ایجاد می‌کند آن است که با تلاش خلق‌های ایران تغییر در سیستم و ایدئولوژی این کشور ایجاد شود.

 

سیامند معینی در ابتدای برنامه به نارضایتی‌های کنونی ایران اشاره کرد و گفت: برای آنکه شرایط کنونی کارگران را درک کنیم باید سیاست حکومت اسلامی ایران را تشریح کنیم. حکومت جمهوری اسلامی با آن سیاستی که برای اداره‌ی جامعه استفاده کرده است، نتوانسته است رضایت اقشار مختلف مردم را کسب کند. به همین دلیل در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکست خورده است و با بحران و درماندگی مواجه شده است.

معینی به موج نارضایتی‌ها اشاره کرد و گفت: "اخیرا معلمان اعتصاب کردند، همزمان زنان نیز در حال اعتراض و فعالیت بودند، از طرفی دیگر کامیونداران نیز در اعتصاب بودند.کم کم موج نارضایتی‌ها در میان اقشار مختلف گسترده‌تر می‌شود. در حال حاضر هم اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وجود دارد که حدود یک ماه است ادامه دارد. اعتراضات کارگران می‌تواند به خمیرمایه‌ی بیشتر بلند شدن صدای نارضایتی‌ها در میان سایر اقشار تبدیل شود."

 

"کارگران نیشکر هفت تپه در ابتدا درخواستهای مالی داشتند، کم کم شرایطی پیش آمد که همه‌ی درخواستهایشان از اقتصادی تا سیاسی، اجتماعی و نارضایتی از سیستم حکومت رژیم را مطرح کنند."

 

سیامند معینی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی نمی‌تواند به درخواستهای جامعه‌ی ایران پاسخ دهد، رژیم ایران نیز رژیمی نیست که بتواند ضرر کارگران را جبران کند، چرا؟ چون این سیستم همانند یک رژیم توتالیتر و سرمایه‌داری توان پاسخ دادن به خواست کارگران را ندارد، من معتقدم این شرایط تنها با اعتصاب کارگران هفت تپه محدود نمی‌شود و گسترش می‌یابد.

 

رئیس مشترک پژاک برای پیش رفتن اعتراضات راهنمایی ارائه می‌دهد و می‌گوید: در زمانی مانند الان که سیستم جمهوری اسلامی قادر به عمل به درخواستهای مردم نیست لازم است تمام اقشار جامعه مانند کارگران و رانندگان و دانشجویان دارای موضع مشخص باشند و محرک جنبشی باشند که در ایران ایجاد شده است.

 

سیامند معینی برای نیرومند شدن معترضان، نیروی دانشجویان را بسیار حائز اهمیت می‌داند و گفت: مدت کوتاهی تا رسیدن روز دانشجو مانده است، این شرایط فرصت مناسبی است تا دانشجویان ایران امسال بیشتر صدای نارضایتی خود را بلند کنند. همچنین دانشجویان می‌توانند از کارگران حمایت کنند. آنها چندین ماه است که دستمزد نگرفته‌اند و امنیت ندارند.

 

تلاشهای اروپا برای منحرف کردن تحریمهای علیه ایران موفق نخواهد شد

سیامند معینی گفت: "فکر نمی‌کنم که اروپا بتواند تحریمهای آمریکا علیه ایران را خنثی کند، در زمان اوباما توانستند از راه ترکیه و دوبی و مالزی و اروپا به ایران کمک کنند و تحریمها را بشکنند، در آن زمان خود آمریکا این راه را باز گذاشته بود تا به ایران کمک شود. من معتقدم سیاست کنونی ترامپ در مورد ایران بسیار متفاوت از زمان اوباماست. به عقیده من این بار آمریکا می‌خواهد رژیم ایران را مجبور به عقب نشینی کند و آنرا از داخل ساقط کند."

 

معینی خاطرنشان کرد:"سیاست اروپا و آمریکا تا حدی نسبت به ایران متفاوت است. اما در نهایت آنچه ایران را تغییر خواهد داد، نه آمریکاست و نه اروپا، بلکه آن اعتراضاتیست که در داخل انجام می‌شود."

 

این نارضایتیها از نارضایتیهای اصلاح طلبان جدیتر میباشد

رییس مشترک پژاک با اشاره به تفاوت این نارضایتی‌ها با نارضایتی‌های پیشین گفت: در اعتراضات اخیر مرزهایی که جمهوری اسلامی مشخص کرده بود شکسته شد. نارضایتی‌های کنونی متفاوتند. این اعتراضات بر علیه سیستم می‌باشد. تیریست که از کمان رها شده و نظام را نشانه گرفته است. رژیمی را نشانه گرفته که سرچشمه‌ی همه‌ی بحرانهاست و هدفگیری درستیست و به سوی پیروزی خواهد رفت. در حال حاضر ضعف جامعه در این است که خود را کاملا سازماندهی نکرده‌اند.

 

باید همه‌ی خلق‌ها، احزاب و طیف‌های سیاسی فارغ از منافع حزبی و بدور از اقتدارطلبی بر ضد این رژیم با هم متحد باشند.

 

مداخله‌ی خارجی ویرانی به بار خواهد آورد

سیامند معینی تصریح کرد که اگر در ایران مداخله شود ایران نیز مانند سایر کشورهای منطقه ویران خواهد شد. ما می‌دانیم مداخلات در عراق و سوریه و لیبی و افغانستان یک آلترناتیو است. اما نتایج و شرایط کنونی آن کشورها نشان می‌دهد که مداخله‌ی خارجی ویرانی به بار خواهد آورد. این ویرانی نیز برای جامعه و خلق‌ها مشکل خواهد بود.

 

معینی سپس افزود:"اگر تغییرات در داخل ایران روی دهد و جامعه‌ی ایران بتواند به حدی برسد که خود از لحاظ سیاسی و اجتماعی خود را سازماندهی کند، آنگاه مداخلات خارجی ضعیف خواهد بود و مشکل خواهند توانست از خارج در ایران دخالت کنند. من نمی‌گویم که نباید مداخله‌ای انجام شود، منظورم این است که باید خلق‌های ایران پیشگام تغییرات باشند و اعتراضات تحت تاثیرات خارجی قرار نگیرد.‌

 

سیامند معینی رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان در پایان مصاحبه با اشاره به مطالبات مردمی حاضر در صحنه گفت: "خواست‌های جامعه، مطالباتی دمکراتیک هستند. مردم نان و آزادی می‌خواهند، این هم حق طبیعی هر انسانی می‌باشد که در جامعه‌ای دمکراتیک زندگی کند. جمهوری اسلامی نتوانسته است که یک زندگی دمکراتیک را برای مردم فراهم کند، به همین دلیل مردم ناراضی و خشمگینند. همین احتمال مداخله‌ی خارجی را فراهم می‌کند، اما من معتقدم که نیروی خلق‌ها از نیروهای خارجی قدرتمندتر است. همچنین باور دارم که جامعه با همه‌ی اقشارش با تلاش و مبارزه برای عدالتخواهی، آزادی و دمکراسی قادر به تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."