فیگن یوکسکداغ دست به اعتصاب غذا زد

​​​​​​​رئیس مشترک کل پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، فیگن یوکسکداغ با هدف حمایت از اعتصاب غذای لیلا گوون دست به اعتصاب غذا زد

فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک کل پیشین ه.د.پ در زندان کاندرا به مدت ۳ روز اعتصاب غذا کرد، یوکسکداغ با هدف حمایت از لیلا گوون رئیس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ که مدت ۵۲ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، این فعالیت را آغاز کرده است.

 

پیش از یوکسکداغ، رئیس مشترک شهرداری بزرگ آمد، گلتن کشاناک نیز در زندان مدت ۱۰ روز اعتصاب غذا کرده بود.