مزدور سازمان میت در شهر کوبانی چه کسی است؟

مزدور سازمان استخبارات ترکیه اعتراف کرد که صدها جوان کورد را لو داده و به دستگیری آنان از سوی ترکیه کمک کرده است. او می‌گوید مشخصات مناطق امنیتی روژاوا را به سازمان میت داده است. او خبرچین سازمان میت در کوبانی بوده است

سیستم امنیت در هفته‌های گذشته طی عملیاتی اطلاعاتی یک مزدور سازمان میت را در یکی محلات کوبانی شناسایی و دستگیر کرد.

سردار عبدی مزدور سازمان میت به همکاری خود با سازمان میت اعتراف کرد. او هویت افرادی را که در فعالیت‌های خودمدیریتی شمال و شرق سوریه جای گرفته‌اند به دولت ترکیه لو داد.

سردار محمد عبدی (٣٠ ساله) اهل روستای دونخز در باشور کوبانی است. او ازدواج کرده و یک دختر دارد. او از سال ٢٠١٣ تا ٢٠١٩ در باکور (شمال) کوردستان کار کرده است.

سال ٢٠١٧ یک عضو سازمان میت به نام «علی» در گاراژ شهر روحا با سردار آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که در مقابل پولی هنگفت برای آنان کاری انجام دهد. زیرا او اهل کوبانی است و بخوبی بر منطقه اشراف دارد.

بنابر اعترافات سردار یکی از همکارانش به نام «شکری برکل» اهل کوبانی از مزدوران فعال سازمان میت است که اکنون در ترکیه اقامت دارد. «شکری برکل» «سردار عبدی» را با «علی» سازمان‌دهنده فعالیت میت در استان روحا معرفی می‌کند و اینچنین تصمیم به همکاری می‌گیرند.

اولین وظیفه سردار چه بود؟

علی به عنوان اولین کار از سردار عبدی می‌خواهد که افرادی را که در نهادهای خودمدیریتی شمال و شرق سوریه بویژه در کانتون کوبانی فعالیت می‌کنند شناسایی کند. او همچنین می‌خواهد اگر در میان آنان افرادی به باکور کوردستان یا داخل ترکیه رفت و آمد می‌کند را شناسایی کند.

سردار در میان سال‌های ٢٠١٧ تا ٢٠١٩ به عنوان یک جاسوس فعالیت کرد و اطلاعاتی را در رابطه با افراد فعال در نهادهای خودمدیریتی به سازمان میت می‌دهد و سپس اسامی افرادی که به باکور کوردستان رفت و آمد می‌کنند را لو می‌دهد. اینچنین در دستگیری تعداد زیادی از جوانان باکور به دولت ترکیه کمک کرده است. او حتی پسرعمویش «محمد عبدالقادر عبدی» را افشا کرده و به دستگیری وی از سوی ترکیه کمک کرده است.

سردار عبدی در قبال جاسوسی برای سازمان میت از سوی شکری برکل و علی، شش هزار دلار دریافت کرده است. شکری برکل در دستگیری ١٠٠ نفر در باکور کوردستان دست داشته است.

وظیفه سردار پس از بازگشت به کوبانی

از آغاز سال جاری به سردار گفته شد که به کوبانی نقل مکان کند تا اطلاعات حساسی را در مورد کوبانی به سازمان میت برساند. این وظیفه تازه سردار عبدی بود.

سردار چنین اعتراف می‌کند:"استخبارات ترکیه (میت) اطلاعات بیشتری را در مورد مراکز داخل شهر در ماه مارس از من خواستند. من همچنین تصاویر و فیلم‌های مرکز کل نیروهای امنیت داخلی را که یک مرکز امنیتی در کوچه ۴٨ بود، همچنین مراکز نیروهای امنیتی در تپه برکل، مراکز دیگر جنوب شهر کوبانی در مسیر جاده ترمیک که یک باب منزل فرماندهی امنیتی در آن منطقه واقع شده بود تهیه کرده و ارسال کردم."

اینچنین بود که پهپادهای بدون سرنشین ارتش ترک در ماه آوریل مرکز نیروهای امنیت داخلی در کوبانی را با دو موشک هدایت شونده هدف قرار دادند. این حمله زیانی جانی در پی نداشت.

تشویق جوانان کورد از راه پول

سردار عبدی در ادامه اعترافات خود به فعالیت‌های شعبه‌های سازمان استخبارات میت در باکور کوردستان برای جذب جوانان کورد سخن می‌گوید تا در قبال دریافت پول آنان را به مزدور و خبرچین مبدل کنند. سردار می‌گوید که ترکیه می‌خواهند دیگر جوانان را به حال و روز من بیاندازد. او از جوانان کورد خواست هشیار باشند و از کارهای ننگینی که دشمن برایشان تدارک دیده دوری کنند.


منبع: ANHA