پیوستن یک شهروند تهرانی به گریلاهای آزادی کوردستان

یک شهروند اهل تهران با کد سازمانی "نیوان" به ارتش گریلایی و آزادی‌بخش کوردستان پیوست.

   یک شهروند اهل تهران با کد سازمانی "نیوان" به ارتش گریلایی و آزادی‌بخش کوردستان پیوست. هوال نیوان در مقابل دوربین گریلا گفت: من به گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان ملحق شده‌ام و این بزرگترین اتفاقی بوده که در زندگی من روی داده است.

   گریلا نیوان بیان نمود: با رویدادهایی که در ایران و روژآوای کوردستان رخ داده (حمله ارتش فاشیست و اشغالگر ترکیه به روژآوای کوردستان و در مقابل آن مقاومتی که خلق روژآوا نشان داده‌اند و حرکت خودجوش مردم ایران برای حمایت از روژآوای کوردستان)، پس از این اتفاقات به گریلاهای آزادی کوردستان پیوسته‌ام.

   گریلا نیوان در ادامه سخنانش با دوربین گریلا افزود: ارتش آزادی‌بخش کوردستان تنها از نیروهای کورد تشکیل نمی‌گردد؛ بلکه این ارتش دارای یک ویژگی حائز اهمیت و وجوه متمایز و برتر از سایر ارتش‌های جهان می‌باشد. در هر جایی از دنیا هر شخصی که دارای زبان، نژاد و ملیت دیگری که خون آزادی‌خواهی در رگهایش جریان داشته باشد، می‌توان به ارتش گریلایی ملحق گردد.

   گریلا نیوان در پایان گفت: من از تمامی خواهران و برادران در ایران می‌خواهم به ما (ارتش گریلایی) ملحق شوند. خواسته من از خلق‌های ایران این است که به تبلیغات منفی رژیم ایران علیه کوردستان اعتماد ننموده و در ادامه افزود: در صفوف گریلاهای کوردستان آزادی و احترام وجود دارد. در اینجا حیاتی نو وجود دارد و می‌توان مفهوم آن را درک و لمس نمود.

   او در پایان سخنانش زنان و جوانان را مخاطب قرار داد: "اگر خون آزادی‌خواهی در رگهایتان جریان دارد ما چشم‌انتظار برادران و خواهرانمان نه تنها از ایران بلکه سرتاسر دنیا خواهیم بود."