دم پارتی به مذاکرات دیپلماتیک در آلمان ادامه می‌دهد

هیأت دم پارتی به ریاست «تولای حاتم اغوللاری» رئیس مشترک کل این حزب در آلمان در حال برگزاری مذاکرات دیپلماتیک است.

هیئت دم پارتی به ریاست تولای حاتم اغوللاری متشکل از معاون روسای مشترک کل کمیسیون روابط خارجی ابرو گونای، نماینده این حزب در اروپا ایوپ دورو، و نماینده حزب در آلمان، لیلا ایمرت، می‌باشد.

این هیئت با نمایندگان بنیاد فردریش ایبرت (FES) دیدار و سپس با رئیس گروه دوستی ترکیه و آلمان ماکس لوکس و نمایندگان گروه پارلمانی گروه دوستی در پارلمان فدرال آلمان دیدار کرد.

هیئت دم پارتی سپس با نیلز اشمید، سخنگوی روابط خارجی پارلمان حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) و نمایندگان اداره‌ی SPD دیدار کرد. همچنین با نمایندگان بنیاد علم و سیاست (SWP) دیدار نمود.

نتایج انتخابات محلی ۳۱ مارس، مبارزه اپوزیسیون دموکراتیک برای حل مسئله کوردها، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، ترکیه و آلمان، دیدگاه دم پارتی در این مورد و همچنین در این دیدارها سطح پرونده کوبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.