در مارسی کودتای وان محکوم شد

کودتای حزب عدالت و توسعه در وان، در مارسی محکوم شد.

در شهر مارسی فرانسه، کوردستانیان به کودتای حکومت آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ علیه شهرداری دم پارتی اعتراض کردند.

اعضای ت‌ج‌ش در این مراسم در بَلدوَم سخنرانی کردند و گفتند: « ما ابتدا جوانان میهن‌دوست کوردستان و همه را فرا می‌خوانیم. امروز روزی است که باید عزت و شرافت خود را نشان دهید. همه باید به میدان بیایید و اراده خود را نشان دهید. ما هم از حرکت شما پشتیبانی خواهیم کرد. ما با هم پیروز خواهیم شد.»

انس کارلیووا، رئیس مشترک جنبش جوانان انقلابی مارسی نیز گفت: «کوردهای وان در حال خلق یک حماسه هستند و همگان باید بدانند که ما دیگر تحمل نخواهیم کرد. ما به عنوان خلق به میدان خواهیم آمد و اراده خود را نشان خواهیم داد. ما از همه کوردهای شریف و همه حامیان دموکراسی می‌خواهیم که پشتیبان دم پارتی باشند و اراده خود را ابراز کنند.»