محکوم کردن حمله پلیس به DKTM دویسبورگ

حمله پلیس به DKTM دویسبورگ در ۱۶ می با تجمع اعتراضی محکوم شد. در این اقدام از دولت آلمان خواسته شد تا به سیاست جرم‌انگاری و سرکوب کوردها پایان دهد.

واکنش‌ها به یورش پلیس آلمان در ۱۶ می به مرکز جامعه دموکراتیک کوردها در دویسبورگ (DKTM) و محل کار متعلق به عضو انجمن ادامه دارد.

کوردستانی‌های ساکن دویسبورگ و دوستانشان در مرکز شهر تجمع کردند تا به این حملات اعتراض کنند. مرکز جامعه دموکراتیک کوردها در دویسبورگ، ATIF، AGIF و ابتکار عمومی کوره‌جیک در این تجمع حضور یافتند. در این اقدام بیانیه‌ای صادر شد.

در این بیانیه ضمن یادآوری اینکه انجمن کوردی دویسبورگ و خانه و محل کار یکی از اعضای آن توسط سگ‌های مهاجم پلیس و یک واحد بزرگ پلیس در ۱۶ می مورد تفتیش قرار گرفت، آمده است: رفیق ما که عضو افتخاری هیئت مدیره انجمن ما است، به اتهام 'عضویت در یک سازمان' مطابق با StGB §§ 129a/b متهم شد. در این بازرسی اسناد خصوصی، تلفن همراه و رایانه کشف و ضبط شد. یک پیراهن فوتبال پسر هفت ساله او که بر روی آن نوشته "AmedSpor" (تیم فوتبال آمد اسپور) وجود داشت نیز به عنوان مدرک کشف و ضبط شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینها نقض آشکار قانون است که در یک کشوری با قانون اساسی دموکراتیک مانند آلمان غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است. ما جرم‌انگاری نسبت به رفیق و انجمنمان را محکوم می‌کنیم. نیز به رفتار پلیس نسبت به خانواده اعتراض می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است که این حملات نه تنها به جامعه کورد در آلمان انگ می‌زند، بلکه حقوق اولیه دموکراتیک دومین گروه بزرگ مهاجر در آلمان را نیز به شدت محدود می‌کند و افزوده: این وضعیت نه تنها برای جمهوری فدرال آلمان شرم‌آور است، بلکه برای دموکراسی نیز بسیار خطرناک است.

در پایان این بیانیه این فراخوان مطرح شده است: ما از دولت فدرال می‌خواهیم به سیاست جرم‌انگاری و سرکوب خلق کورد خاتمه دهد. هر چند متاخر باشد ولی این مهم شامل لغو ممنوعیت پ.ک.ک نیز می‌شود. غیرقابل قبول است که جمعیت کورد در آلمان با اقدامات ظالمانه‌ای مشابه اقدامات دولت‌های مستبد مانند ترکیه یا ایران مواجه شوند! ما از عموم مردم آلمان می‌خواهیم که با ما در موضع‌گیری علیه سیاست جرم‌انگاری دولت فدرال همراهی کنند. این فقط در مورد حقوق اولیه کوردها نیست، بلکه در مورد دموکراسی در آلمان نیز هست! زیرا ما معتقدیم که ممنوعیت پ.ک.ک نشان‌دهنده کسری دموکراتیک است و رفع این شکاف امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است.