تجمعات اعتراضی در شهرهای اروپایی به حملات ارتش ترک به شنگال

یک نماینده ایزدی مقابل سفارت عراق در برلین گفت: وقتی داعش ما را قتل‌عام می‌کرد کجا بودید؟

در پی وقوع جنگ میان نیروهای عراق و نیروهای دفاعی شنگال، تجمعاتی اعتراضی در چندین شهر اروپا برگزار شد.

کانون جامعه دمکراتیك کوردها در اروپا و همچنین جنبش زنان کورد در اروپا برای شرکت این اعتراضات فراخوان داده بودند.

این تجمعات در آلمان دستکم در شهرهای برلین، بیلفیلد، اشتوتگارد، وسل، ساربروکن برگزار شد.

برلین

تجمع‌کنندگان خواستار واکنش اتحادیه اروپا به هجوم مجدد به ایزدیان به دنبال نسل‌کشی این اجتماع در سال ٢٠١۴ شدند. در آنزمان نیز هیچیک از دول جهانی برای جلوگیری از کشتار ایزدیان توسط داعش هیچ اقدامی انجام نداده بودند.

تجمع در برلین پایتخت آلمان در مقابل سفارت عراق برگزار شد. نمایندگان جامعه ایزدی در این تجمع از دولت عراق پرسید وقتی داعش ما را قتل‌عام می‌کرد کجا بودید؟