توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه در استکهلم محکوم گردید

کوردستانی‌های مقیم شهرهای مختلف سوئد، در استکهلم پایتخت سوئد تجمع کردند و توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را محکوم کردند.

کوردستانی‌های مقیم شهرهای مختلف سوئد، در استکهلم پایتخت سوئد تجمع کردند و توطئه‌ی بین‌المللی را طی انجام یک راهپیمایی محکوم کردند. این راهپیمایی توسط مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد (ن‌ج‌د‌ک) و مجلس زنان آمارای استکهلم برگزار شد. در این راهپیمایی پرچم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و بنر «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» را برافراشتند.

در این راهپیمایی بروشورهایی تحت عنوان «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» توزیع شدند.

در این راهپیمایی به این اشاره شد که انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تمامی حقوق بشری را نقض می‌کند، از حکومت سوئد و کمیته‌ی منع شکنجه (سی‌پی‌تی) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود عمل نمایند.

این راهپیمایی با شعار «زنده باد رهبر آپو» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» به پایان رسید.