خیزش کوردها در شهرهای اروپا

کنگرە جامعە دمکراتیک کورد در اروپا KCDK-Eاعلام نمود کە همراە با دوستان خود در اروپا و استرالیا، در دهها شهر بە میادین و خیابانها سرازی خواهند شد.

در بیانیە کنگرە جامعە دمکراتیک کورد در اروپا KCDK-Eاعلام شدە است کە تلاش می شود کە انقلاب زن و خلقهای روژاوا سرکوب شود، در حالیکە این انقلاب، امید خلقهای منطقە و کوردستان بە شمار می رود. ازهمە می خواهیم کە با روح اتحاد ملی از روژاوا صیانت بە عمل آورند.

در بیانیە کنگرە جامعە دمکراتیک کورد در اروپا KCDK-Eآمدە است کە خلقمان در روژاوا کە در مقابل تبهکاران داعش وحشی شکوە انسان را حفظ کردند و هزاران شهید دادند، با حملات کشندە دولت ترک روبرو ماندەاند. در درجە نخست سازمان ملل متحد و ناتو، همچنین نیروهایی کە همراە با ق.س.د علیە گروههای جهادی جنگیدەاند، با سکوت خود در این حملات سهیم هستند. از تمام این گروهها درخواست میکنیم کە بە جای تایید قتلعام، مانع از انجام آن شوند.

در این بیانیە همچنین آمدە است کە در دهها شهر اروپایی در این بارە راهپیمایی صورت گرفتە و از کوردها و دوستان خلق کورد در اروپا خواستە شد کە در راهپیماییهایی کە برگزار خواهند شد، مشارکت داشتە باشند.

طبق بیانیە منتشر شدە زمان و مکان راهپیماییها بە نحو زیر خواهد بود:

Elmanya

Düsseldorf
Cih: Pêşiya DGB Haus, di asta NRW'ê de wê navendî be
Saat:  13:00

Berlin
Cih: Hermann platz
Saet:16:00

Leipzig
Cih: Willi Brand Platz 
Saet:14 :00

Dresden
Cih:Albert Platz 
Saet:14:00

Halle
Cih:Marktplatz 
Saet:14:00

Magdeburg
Cih: Pêşiya Hbf
Saet:14:00

Stuttgart
Cih: Schlossplatz 
Saat:14:00 

Nürnberg
Cih: Lorenzkirche 
Saat 14:00

Freiburg 
Cih:Platz der alten Synagog 
Saat:14:00

Heilbronn 
Cih:Kilianzplatz 
Saat 14:00

Hannover
Cih: Pêşiya HBF
Saat : 14:00

München
Cih: Karl stütze platz
Saat: 13:30

Frankfurt
Cih: Pêşiya HBF
Saat: 13:30

Erfurt
Cih:HBF
Saat: 14:00

Landshut
Cih: HBF
Saat: 13:00

ULM 
Cih:Hirch Straße 
Saet 17:00

Awûstûrya
Viyana
Cih: OPER
Saet: 12.30

INNSBRUCK
Cih: Golden Dachl
Saet:14:00

GRAZ
Cih: Lagergasse 98
Saet:18:00

Yewnanistan
Atîna
Cih: Akademia
Saet: 16.00

Swêd

Stockholm 
Cîh: Sergelstorg 
Saet:13.00

Malmo: 
Cîh: Triangeltorget
Saet: 14.00

DENÎMARKA

KOPENHAG
Cîh: Hovedbanegård
Saet: 15.00

Norwêc
Oslo 
Cih:Stortinget 
Saet:15.00

Fînlandiya 
Cîh: Narinkatori
Saet: 15.30

Belçîka
Bruksel
Cih:Gare
Saet: 13.00

KIBRIS
LÎMASOL
Cih: Navenda Çanda Kurd a Teofîlosê
Saat:15:00

LARNAKA 
Cih: Perav
Saat :17:00

Swîsre

Cenevre 
Cih: Pêşiya Postaxaneya Navendî (Rue du Mont-Blanc 18, Genève)
Saet: 13.00

Zürih
Cih: Helvetiaplatz
Saet: 15.00

Basel 15:00 
Cih: Bahnhof
Saet: 15-00

Bern
Cih: Bahnof
Saat: 16.00

Lozan
Cih: Pêşiya Gar a Veveyê
Saet: 17.00

Fransa

Montpellier 
Cih: Qada Comédie
Saet: 13:00

Strasbourg 
Cih: Gare de Strasbourg 
Saet:14:00

Rennes
Cih:Place du Colombier
Saet:14:00

Draguignan
Cih: Gare Nice Ville 
Saet:14:00

Villeneuve 
Cih:Pêşiya Şaredariyê
Saet:14:00

Toulouse
Cih: Pêşiya Metroya Jean Jaurès
Saet: 15:00

Evry 
Cih: Pêşiya komeleyê
Saet:15:00

Villiers Le Bel
Cih: Pêşiya stasyona trenê
Saet:15:00

Lyon
Cih: Place Bellecour
Saet15:00

Marseille 
Cih: Canebire
Saet:14:00

Mantes-la-Jolie 
Cih: Pêşiya komeleyê
Saet:14:00

Drancy 
Cih: Pêşiya komeleyê
Saet:15:00

Paris 
Cih: République
Saet: 15.00

Creil 
Cih: Pêşiya komeleyê
Saet: 16.00

REIMS 
Yer: Place d’erlon
saat 16.00

Rouen 
Yer: Zenith 
Saat: 15.00

Lorient 
Yer: Pêşiya FNAC
Saat :19.00

Brest
Yer: Place de la liberté
Saat: 18.00

Bordeaux 
Cih: Gare st Jean 
Saet:13.00

Nantes 
Cih: Pêşiya Gar
Saet: 15.00

Australia  
Sydney
Cih: Town Hall 
Saet: 7 pm 

Melborne
Cih:State Library 
Saet: 6 pm 

21'ê Mijdarê

Lozan
Cih: Place de La Riponne 6
Saat: 12.00

22'ê Mijdarê

Hollanda 
Amserdam
Cih: Museumplein 1071 DJ AMSTERDAM
Saet: 15.00