نورحیات آلتون پس از ۷ سال و نیم اسارت آزاد شد

نورحیات آلتون شهردار مشترک درسیم پس از ۷ سال و نیم اسارت آزاد شد.

نورحیات آلتون آزاد شد

در سال ۲۰۱۴، نورحیات آلتون به عنوان شهردار مشترک درسیم از حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) انتخاب شد. در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ به جای آلتون یک قیم منصوب و وی دستگیر شد. آلتون پس از ۷ سال و ۵ ماه از زندان شماره ۱ تیپ اف کوجاالی آزاد شد. آلتون در مقابل زندان توسط بستگانش، فعالان جنبش زنان آزاد (ت‌ژ‌آ)، اعضا و مدیران انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان مرمره (MATUHAYDER)، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها ( دم پارتی ) و انجمن وکلای مدافع آزادی (اُ‌ه‌د) مورد استقبال قرار گرفت.

آلتون با تشویق و هلهله مورد استقبال قرار گرفت. آلتون گفت: «بیرون از زندان بودن خیلی خوب است، اما دل من با رفقایم در زندان است. قسمتی از قلب من هنوز آنجاست. روح ما همیشه و همه جا آزاد است.»

آلتون با خانواده و دوستانش به آنکارا رفت.