سلیمان احمد روزنامه‌نگار ۲۳۱ روز است که در زندان به سر می‌برد

سلیمان احمد روزنامه‌نگار که توسط حزب دموکرات کوردستان (پ‌د‌ک) ربوده شده بود، ۲۳۱ روز است در زندان به سر می‌برد.

۲۳۱ روز است که سلیمان احمد در زندان به سر می‌برد

در ۱ اکتبر ۲۰۲۳، سلیمان احمد سردبیر بخش عربی خبرگزاری روژنیوز به دیدار خانواده خود در محله شیخ مقصود در حلب رفت. سلیمان در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ هنگامی که می‌خواست از دروازه پیشخابور (سِمالکا) برگردد توسط نیروهای پ‌د‌ک ربوده شد و پس از گذشت هفت ماه وکلایش توانستند با او ملاقات کنند. اکنون سلیمان احمد روزنامه‌نگار به مدت ۲۳۱ روز است در زندان حزب دموکرات کوردستان به سر می‌برد.

یک هفته پس از ناپدید شدن سلیمان احمد، آسایش پ‌د‌ک در دهوک در بیانیه‌ای اعلام کرد که ربوده شدن سلیمان احمد روزنامه‌نگار «به دلیل کار روزنامه‌نگاری او نبوده است» و آشکارا سلیمان را تهدید به مجازات کرد. سلیمان احمد نزدیک به ۵ سال است که به عنوان سردبیر در بخش عربی خبرگزاری روژنیوز کار می‌کند.

سرانجام‌ تحت فشار مدنی روزنامه‌نگاران، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های محلی و بین‌المللی، در ۲۲ می وکلای وی اجازه یافتند با او در زندان امنیتی دهوک ملاقات کنند.

اخیراً در سوم ژوئن، دادگاه کیفری اول دهوک اولین روز جلسه دادگاه سردبیر بخش عربی روژنیوز سلیمان احمد را ۳۰ ژوئن سال جاری اعلام کرد.