تحصن عدالت‌خواهی امینه شن‌یاشار ۱۰۳ روز است ادامه‌ دارد

فینجه آکمان‌‌ از مادران‌ صلح، تشکل زنان دَم پارتی ساکاریا و تشکل حزب کار ماماک‌ به دیدار امینه شن‌یاشار رفتند.

تحصن عدالت‌خواهی امینه شن‌یاشار که همسر و ۲ پسر او مورخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در منطقه پرسوس از توابع رحا از سوی محافظان و بستگان نماینده سابق آک‌پ، ابرهیم خلیل یلدز به قتل رسیدند، ادامه دارد. تحصن عدالت‌خواهی امینه شن‌یاشار و پسرش فرید شن‌یاشار نماینده‌ی پارلمانی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) ۱۰۳ روز است ادامه دارد. فینجه آکمان‌‌ از مادران‌ صلح، تشکل زنان دَم پارتی ساکاریا و تشکل حزب کار ماماک‌ به دیدار امینه شن‌یاشار رفتند.

همچنین سَوینچ چاکار که پسرش پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ به حکم ابد محکوم شده بود، تحت تأثیر امینه شن‌یاشار در مقابل وزارت دادگستری دست به تحصن زده است، در ۲۶مین روز به تحصن خود ادامه داد.

سپس فینجه آکمان‌‌ از مادران‌ صلح به همراه امینه شن‌یاشار و پسرش فرید شن‌یاشار به پارلمان رفتند.