زندانیان شرکت کردە در اعتصاب غذا مورد شکنجه قرار می‌گیرند

زندانیان شرکت کردە در اعتصاب غذا در آنتالیا و ارزروم به دلیل امتناع از پذیرش معاینات پزشکی با دستبند مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

زندانیانی که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد، دست به اعتصاب غذا زده‌اند، با شکنجه و نقض حقوقشان مواجه می‌شوند. براساس گزارش‌های دریافتی زندانیان نوع S زندان ماناوگاتی آنتالیا و زندان امنیت عالی دوملو‌ی ارزروم با شکنجه مواجه شده‌اند.

براساس گزارش انجمن کمک و همکاری با خانواده‌ی زندانیان و محکومین چوکوروا، هنگامی که زندانیان قانونی به بیمارستان منتقل می‌شوند به طور عادی به دست آن‌ها دستبند زده می‌شود، اما هنگامی که زندانیان شرکت کرده در اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل می‌شوند، از پشت دست آن‌ها را با دستبند‌های پلاستیکی می‌بندند.

می‌خواهند به رور به زندانیان غذا بدهند

گزارش شده است، زندانیان از انجام معاینات پزشکی با دستبند امتناع میکنند و با شکنجه مواجه می‌شوند. زندانیان از حق پزشکی محروم شده‌اند و با وضعیتی غیر انسانی روبرو هستند.

مدیران این انجمن اعلام کرده‌اند، تلاش می‌شود به زندانیان محبوس در نوع S زندان ماناوگاتی آنتالیا به زور غذا بدهند.