وعده انتخاباتی آ.ک.پ جنگ برای جامعه است که ۶۰ درصد آنها با گرسنگی روبرو هستند!

در نتیجه سیاست‌های کشاورزی آ.ک.پ، بحران غذایی در حال افزایش است.

در جهان اخیراً قیمت مواد غذایی درحال کاهش است. در ترکیه، افزایش قیمت در ۳۱ ماه گذشته همچنان ادامه دارد.

در نتیجه بحران اقتصادی، افزایش ناعادلانه قیمت‌ها و هزینه‌ها، این کشور به عنوان دوران بزرگترین فقر و فلاکت خود در تاریخ ثبت شد.

حکومت حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ)، قبل از انتخابات ۱۴ می، بحران اقتصادی را که خلق تجربه می‌کنند نادیده می‌گیرد و با اقدامات عمدی، اولویت‌های واقعی جامعه را تغییر می‌دهد. در مطالعات انجام شده ۶۰ درصد مردم گرسنه و ۳۷ درصد در فقر به‌سر می‌برند. با افزایش بحران اقتصادی، خلق نمی‌توانند قبض‌های خود را پرداخت کنند و نمی‌توانند مواد غذایی روزانه‌ی خود را تهیه کنند. با افزایش بحران اقتصادی، رژیم آ.ک.پ- م.ه.پ وعده جنگ بیشتر در انتخابات را می‌دهد. ترکیه که در تولید محصولات کشاورزی خودکفا است، با روی کار آمدن آ.ک.پ مساحت ۲۸ میلیون هکتاری کشاورزی آن به ۲۳ میلیون هکتار کاهش یافته است.

در تورم مواد غذایی، پنجمین کشور با تورم بالا در جهان است

در ترکیه افزایش قیمت‌ها؛ بحران اقتصادی و فقر را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در نتیجه سیاست‌های آ.ک.پ، بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و دهها هزار تولیدکننده؛ کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. بر اساس گزارش ماه فوریه "امنیت غذایی" بانک جهانی، ترکیه رتبه پنجم تورم مواد غذایی در جهان را به خود اختصاص داده است. ترکیه کشوری است که بالاترین تورم مواد غذایی را در اروپا دارد.

بر اساس داده‌های انجمن حقوق مصرف کنندگان، ۶۰ درصد از جمعیت ترکیه با گرسنگی و ۳۷٬۶ درصد با فقر مواجه هستند.

به خصوص در تولید شیر و فرآورده‌های لبنیاتی حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.

در تلاش‌های انجام شده توسط اتاق مهندسان کشاورزی آمد، پیش از سال ۲۰۲۱، میزان کل غلات و محصولات کشاورزی صیفی‌جات به ۶۱٬۷ میلیون تن افزایش یافته بود. اما مشخص شد که در سال ۲۰۲۱، ۱۴٬۳درصد کاهش در مجموع این محصولات داشته است.

در چارچوب این داده‌ها:

*تولید گندم با ۱۳٬۹ درصد کاهش به ۱۷٬۷ میلیون تن رسید.

* تولید ذرت ۳۰٬۷ درصد کاهش یافت و به حدود ۵٬۸ میلیون تن رسید.

*تولید چغندر با کاهش ۳۲٬۴ درصدی به ۲۰۰ هزار تن رسید.

*تولید جو با ۱۲٬۲ درصد کاهش به ۲۷۶ هزار تن رسید.