ایزدی‌های عفرین را ترکیه نسل‌کشی کرد

تعداد ساکنین ایزدی عفرین از ده‌ها هزار به دو هزار نفر رسید

باورمندان به آیین ایزدی پس از شنگال در سایر نواحی کوردستان از جمله روژاوا هدف حملات پاکسازی نژادی قرار گرفتند. شمار ساکنین ایزدی عفرین اشغالی قبل از اینکه ترکیه آنرا غصب کند حداقل ٣۵ هزار نفر بود، اما اکنون چه؟ ترکیەی اردوغان آنها را نسل‌کشی کرد مثل داعش ابوبکر بغدادی.

شمار ایزدیان عفرین تا قبل از آغاز بحران سوریه ۵٠ هزار نفر بود. پس از شروع ناآرامی در کشور، قریب پانزده هزار ایزدی کوچ کردند ولی ٣۵ هزار نفر همچنان در عفرین باقی مانده بودند.

عفرین سال ٢٠١٨ با جنایات جنگی ترکیه و گروههای افراطی مذهبی تحت امر آن به اشغال نظامی درآمد. کوردهای عفرین یک نسل‌کشی را تجربه کردند که ایزدی‌ها یک قربانی اصلی آن بودند.

عاشیه سیدو، رئیس مشترک اتحادیه ایزدیان عفرین می‌گوید هیچیک از دول متوالی در سوریه ایزدی‌ها را برسمیت نشناختند و  آنها را مسلمان معرفی کردند. کودکان ایزدی‌ جرأت این را نداشتند در مدرسه از هویت واقعی خود چیزی بگویند.

ولی آنچه به گفته او سرنوشت باورمندان ایزدی را تغییر داد، انقلابی بود که ماه ژوئیه سال ٢٠١٢ در روژاوا اتفاق افتاد.

رئیس مشترک اتحادیه ایزدیان به قرارداد اجتماعی روژاوا اشاره می‌کند که به صراحت به وجود مردم ایزدی اذعان کرده و اعیاد و همه حقوق انسانی جامعه آنها را برسمیت می‌شناسد.

عاشیه سیدو گفت وقتی نیروهای اشغالگر ترکیه به عفرین وارد شدند ایزدی‌ها یک قتل‌عام دیگر را تجربه کردند و حتی نیایشگاهها و آرامگاه‌های ایزدیان ویران شد.

اکنون فقط دو هزار ایزدی در عفرین باقی مانده. آنها توسط گروه‌های تندروی مذهبی شکنجه می‌شوند و برای پرداخت باج و فدیه تحت فشار و مورد ربایش قرار می‌گیرند.

رئیس مشترک اتحادیه ایزدیان از ممنوع شدن برگزاری اعیاد و آداب و رسوم ایزدیان در عفرین خبر داد و گفت ساختمان جمعیت ایزدیان در این شهر اکنون به کانون آموزش‌های اسلامی بدل شده است.