دانشجویان دانشگاه کوبانی: زبان ما هویت و هستی است

دانشجویان گروه زبان و ادبیات کوردی دانشگاه کوبانی بیان کردند که زبان کوردی در میان دستان زرین و دوران نسل‌کشی به منصه ظهور رسیده و اشاره کردند که از زبان خود صیانت کرده و زبان خود را به سطح جهانی خواهند رساند.

جشن زبان کوردی

زبان کوردی برخاسته از اعماق هزاران سال است. در هزاران سال گذشته و در دوران حکومت و قدرت، زبان کوردی مورد انواع نسل‌کشی قرار گرفته است و هیچکس نتوانسته این زبان را از بین ببرد. هزاران سال کوردستان تجزیه شد و زبان کوردی مورد حمله قرار گرفت. در آن اعصار و در میان دستان زرین، جان تازه‌ای برای زبان آفریده شد. آن زبان مرده با الفبای کوردی به شکل لاتین و توسط میر جلادت علی بدرخان به احیای تازه‌ای دست یافت.

در مورد پیشرفت و جایگاه زبان کوردی، دانشجویان دانشگاه کوبانی به مناسبت جشن زبان کوردی در ۱۵ می با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کردند.

لیلا قهرو دانشجوی گروه زبان و ادبیات کوردی دانشگاه کوبانی با بیان اینکه به عنوان دانشجوی دانشگاه در حال تدارکات بسیاری برای این روز هستند، گفت: «۱۵ می برای ما مانند روزی جدید است که اکنون کوردها خود را در آن شناختند و وارد مرحله جدیدی شدند، زبان ما مثل یک روز جدید طلوع کرده است. آن مهاجمانی که به کوردستان حمله کردند زبان کوردی را به زعم خود تغییر دادند و آن را به سطح نسل‌کشی و ویرانی رساندند. علی‌رغم آنکه فرهنگ کوردی، فولکلور و زبان کوردی غنی بود، اما آن فرهنگ، زبان و هویت با هر روشی مورد حمله قرار گرفت. در مقابل آن مقاومت مردم برای حفظ زبانشان همیشه در جریان بوده است.

ما همیشه از زبان خود محافظت خواهیم کرد

 لیلا در ادامه سخنان خود گفت: «نژادپرستان و حاکمان به هر طریقی سعی کردند زبان ما را از بین ببرند اما با انقلاب روژاوا زبان ما به سطح جدیدی تغییر کرد و به روز احیا رسید. ما به عنوان دانشجویان دپارتمان زبان و ادبیات کوردی در آن سطح تلاش می‌کنیم تا زبان خود را در همه جا احیا و بازسازی کنیم.بار دیگر جشن زبان کوردی را به کسانی که الفبای لاتین کوردی را ایجاد کردند و به همه کسانی که به ما اجازه دادند به این روز برسیم و با زبان و فرهنگ خود زندگی کنیم و بویژه به جلادت علی بدرخان و همراهانش تبریک می‌گویم.»

انقلاب روژاوا یک انقلاب زبانی نیز می‌باشد

دانشجوی گروه زبان و ادبیات کوردی به نام مِرخانا محمد با بیان اینکه از اینکه به زبان خود درس می‌خوانند بسیار مفتخرند، گفت: «زمانی که دولت‌های اشغالگر می‌خواهند جامعه‌ای را نابود کنند، اول از همه به زبان آن جامعه حمله می‌کنند. انقلاب روژاوا زمانی که شروع شد نه تنها انقلاب زنان و جوانان بود، بلکه بزرگترین گام برای زبان نیز بود. این خود یک قدم بزرگ برای زبان بود. با وجود اشغال، زبان ما از خودش محافظت کرده و همه جا با زبان خود جای گرفته‌ایم. به عنوان دانشجوی گروه زبان و ادبیات کوردی ، اکنون باید سطح زبان خود را ارتقا دهیم و باید کنترل بیشتری بر زبان خود داشته باشیم و سطح زبان خود را به سطح زندگی برسانیم. به این وسیله، ما این روز را به هر کوردی تبریک می‌گوییم.»

زبان هویت و هستی است

دیگر دانشجوی گروه زبان و ادبیات کوردی سربست بوزان زبان را هویت و هستی آنها دانست و اعلام کرد که از زبان خود صیانت خواهند کرد. بوزان همچنین گفت: «جامعه‌ای که به زبان خود بخواند، جامعه‌ای توسعه یافته است، در ابتدا این روز را به میر جلادت علی بدرخان و همه کسانی که به زبان اهمیت می‌دهند، تبریک می‌گوییم.»