پیکر ابراهیم زعیتر مبارز ق‌س‌د در سیرین‌ به خاک سپرده شد

پیکر‌‌ ابراهیم زعیتر مبارز ق‌س‌د که در ۱۳ می در هنگام انجام وظیفه به شهادت رسیده بود، در آرامستان شهدای سیرین‌ به خاک سپرده شد.

پیکر ‌ابراهیم زعیتر مبارز نیروهای سوریه دمکراتیک (ق‌س‌د) که در ۱۳ می در هنگام انجام وظیفه به شهادت رسیده بود، در آرامستان شهدای سیرین‌ به خاک سپرده شد. خانواده‌ی شهدا و سازمان‌ها و نهادهای اداره‌ی خودمدیریتی و صدها نفر در مراسم حضور داشته و شعار «شهدا نمی‌میرند» را سردادند.

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا، مصطفی اوچکاخت به نمایندگی از مجلس نظامی منبج سخنرانی کرد و قول داد راه شهدا را ادامه دهند، به مقاومت شهید ابراهیم توجه کرد و قول داد انتقام شهدا را خواهند گرفت.

شبو عبدالرضا ریاست مجلس سیرین اعلام نمود، همیشه در راه شهدا به مبارزه ادامه خواهند داد و در برابر اشغال‌گران قیام می‌کنند.

بهیه علی ریاست مشترک مجلس خانواده‌ی شهدای سیرین اعلام نمود، همیشه علیه اشغال‌گران در راه شهدا قیام خواهند کرد.

سپس مشخصات شهید قرائت گردید و به خانواده‌اش تقدیم گردید.

پیکر این مبارز ق‌س‌د با شعار «شهدا نمی‌میرند» به خاک سپرده شد.