برگزاری مراسم جشن نوروز در ایلام ادامه دارد

برگزاری مراسم جشن نوروز در روژهلات کوردستان ادامه دارد. دیروز در منطقه ارکوازی ایلام، نوروز به شیوه دسته جمعی جشن گرفته شد.

نوروز ۲۰۲۴

نوروز امسال در روژهلات کوردستان علیرغم تمام فشار و سرکوب‌های دولت ایران بسیار با اشتیاق جشن گرفته شد و مهر خود را بر تمام مراسم جشن‌های نوروز در کوردستان کوبید.

چندین روز است که در مناطق ایلام در روژهلات کوردستان آتش نوروز برافروخته می‌شود و خلق به شیوه‌ای باشکوه با رقص و پایکوپی و با پوشش لباس کوردی رنگارنگ و زیبا مراسم جشن نوروز را برگزار می‌کنند.

دیروز در روستای مورتی در منطقه ارکوازی از توابع ایلام صدها شهروند آتش نوروز را شعله‌ور ساختند و با اشتیاقی فراوان نوروز را جشن گرفتند.

همچنین دو روز قبل در منطقه کوهستانی قلاقیران و مانیشت از توابع ایلام با مشارکت صدها هزار نفر جشن نوروز با اشتیاق برگزار شده بود.