آرژین درسیم: مردم کوردستان باید مراقب سیاست‌های جنگ ویژه باشند

عضو شورای فرماندهی یژا استار آرژین درسیم با بیان اینکه مردم کوردستان باید نسبت به جنگ ویژه هوشیار باشند، گفت: «برای شکست سیاست‌های جنگ ویژه زنان و جوانان باید خود را بشناسند.»

عضو شورای فرماندهی یژا استار آرژین درسیم در برنامه ویژه شبکه استرک شرکت کرد و به سیاست‌های جنگ ویژه دولت ترکیه پرداخت.

آرژین درسیم با بیان اینکه سیاست جنگ ویژه دولت ترکیه علیه جنبش آزادی کورد، جامعه و مردم ادامه دارد، گفت: «سیاست‌های جنگ ویژه دولت ترکیه توسط دولت آک‌پ-م‌ه‌پ و اردوغان انجام می‌شود. دولت ترکیه تلاش کرده است اراده همه مردمی که در مقابلش ایستاده‌اند را بشکند.دولت ترکیه که میلیون‌ها نفر را به قتل رسانده است، عمدتا از روش جنگ ویژه استفاده می‌کند. در سیاست‌های جنگ ویژه جامعه مورد حمله ویژه قرار می‌گیرد. فرهنگ نسل‌کشی را انجام داده و مردم را از زندگی اخلاقی و اجتماعی دوری می‌کند. تاریخ دولت ترکیه پر از کودتا است. تا به امروز اینگونه بوده است.

قتل‌عام بزرگی را علیه مردم ارمنی، آشوری و آناتولی انجام داد. مثلاً سیدرضا با روش جنگ ویژه اسیر شد. دولت ترکیه با وجود همه حملات نتوانست درسیم را اشغال کند و به روش‌های کثیف متوسل شد و درسیم را قتل‌عام کرد. کسانی را که نمی‌تواند با روش‌های جنگ ویژه به قتل برساند، آنها را آسمیله می‌کند و از سرشت خود دور می‌کند. پس از کودتای ۱۲ سپتامبر، سازمان‌های ژیتم، کنتراگریلا، حزب‌لکنترا توسط دولت ایجاد شدند و به عنوان بخشی از جنگ ویژه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از سال ۲۰۰۲، دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان مسئول سیاست‌های جنگ ویژه شدند. الان هم حزب عدالت و توسعه از شیوه‌های جنگ ویژه علیه رهبری، جنبش ما و مردم ما استفاده می‌کند.

کسی که در حال حاضر مشغول جنگ ویژه است، خود اردوغان است. در سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه و اردوغان با تلاش ایالات متحده آمریکا به قدرت رسیدند. حزب عدالت و توسعه برای اجرای پروژه بزرگ خاورمیانه آمریکا به قدرت رسید. سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه توسط اردوغان اجرا می‌شود. اردوغان می‌داند که تا زمانی که به نقشی که به او داده شده عمل کند، توسط آمریکا در قدرت باقی خواهد ماند. در تاریخ دولت ترکیه هیچکس مانند اردوغان در موضوع جنگ ویژه متخصص نشده است. از رسانه‌ها گرفته تا ارتش، حوزه‌های فرهنگ و هنر، حزب عدالت و توسعه در همه جا از روش‌های جنگ ویژه استفاده می‌کند. اردوغان از همه فرصت‌های خود علیه جامعه، خلق کورد، جنبش ما استفاده می‌کند و جنگ ویژه‌ای را به راه انداخته است.

در حکومت اردوغان، رسانه‌های ترکیه در حال جنگ ویژه هستند. رسانه‌هایی که در شرایط جنگ ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاملا استقلال خود را از دست داده‌اند. کسانی که سعی در انجام روزنامه‌نگاری مستقل دارند توسط رژیم جنگ ویژه دستگیر یا به شیوه‌ای غیرقابل پیش‌بینی کشته می‌شوند. هر روزی که اردوغان صحبت می‌کند، هیچ کانالی نمی‌تواند غیر از سخنان او چیز دیگری را پخش کند چون مستقل نیستند. بنابراین اردوغان هر چقدر هم صحبت کند، هر  تبلیغاتی که انجام دهد، چقدر هم تبلیغ کند، باید آن را پخش کنند.»

آرژین درسیم با بیان اینکه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به صراحت روش‌های جنگ ویژه دولت ترکیه را ارائه کرد، گفت: «بیشترین کسی که علیه این دولت و این رژیم حزب عدالت و توسعه مبارزه می‌کند، رهبری است؛ بنابراین با این روش‌ها به خوبی آگاه است. روش‌های جنگ ویژه تا حدی توسط رهبری، جنبش ما و مردم ما شکست خورده است. سیاست‌های جنگ ویژه بیشتر علیه زنان و جوانان انجام می‌شود. از استعمال مواد مخدر تا فحشا، کشتار زنان، سیاست‌های منحط جنگ ویژه بیشتر علیه زنان و جوانان استفاده می‌شود. برای شکست کامل سیاست‌های جنگ ویژه به ویژه جوانان باید آموزش دیده و آگاه شوند. در جامعه فرد غیر سازماندهی نباید وجود داشته باشد. همه باید خود را بشناسند. بر این اساس کودکان و جوانان باید خود را تربیت کنند و خود را سازماندهی کنند.»