گزارش: رفتار طالبان با زنان جرم علیه بشریت است

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان جرم علیه بشریت است.

بر اساس گزارشی که روز جمعه از سوی سازمان عفو ​​بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان منتشر شد، گفته شد که رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان جرم علیه بشریت است.

این سازمان‌ها با انجام یک تحلیل حقوقی دقیق از وضعیت افغانستان، به این نتیجه صریح رسیدند: "طالبان در حال جنگ علیه زنان است و این ظلم ممکن است جرم علیه بشریت باشد‍، به طور مشخص‌تر، 'ظلم مبتنی بر جنسیت' ممکن است جرم علیه بشریت باشد. "

این دو سازمان غیردولتی محدودیت‌های وحشیانه اعمال شده توسط طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان و و سایر اشکال بدرفتاری از جمله زندان، مفقودسازی به زور و شکنجه را یادآوری می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، اکنون نیاز به اقدام است. در این گزارش از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته شده است که این جرم را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان لحاظ کنند.

این گزارش جامعه بین‌المللی گسترده‌تر، به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فرا می‌خواند.

این گزارش همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که از صلاحیت قضایی جهانی علیه طالبان استفاده کنند و اعضای طالبان را که مظنون به مسئولیت جرایم تحت قوانین بین‌المللی هستند، به دست عدالت بسپارند.