تصویر

زن آگاه، زنی است که از خود دفاع می‌کند

سخنگوی کمیته آموزش کنگره استار گلستان گلو، خوددفاعی زنان را متکی بر دانش و سازماندهی دانست و خاطرنشان کرد: «زن آگاه، زنی است که از خود دفاع می‌کند.»

آموزش و خوددفاعی

گلستان گلو سخنگوی کمیته آموزش کنگره استار در مورد اهمیت دفاع از خود، مکانیسم آموزشی فعلی و نقش آموزش در تقویت خوددفاعی زنان با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

گلستان گلو با بیان اینکه با انقلاب روژاوا مکانیسم دفاع از خود به بالاترین سطح رسید، اظهار داشت زنی که در جامعه پیشگام شود، حفاظت از جامعه را اساس خود می‌داند و برای زندگی اکولوژیکی مبارزه می‌کند. برای او مبارزه بر اساس ریشه‌ها بوده و هنوز هم هست.

گلستان گلو اعلام کرد که خوددفاعی زنان یعنی مال خود بودن زن، شناختن خود، مدیریت خود، تقویت اراده خود با در نظر گرفتن میراث‌های فرهنگی؛ بدین منظور او به راه‌ها و روش‌های بسیاری متوسل می‌شود. وی گفت: «او ناآگاهی‌ها و فشارهای جامعه سنتی و ساختار خانواده علیه زنان را متوقف می‌کند و در کنار آن برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مبارزه می‌کند. در مقابل تعاریف و نگرش‌هایی که می‌گویند «زن نمی‌تواند از خود محافظت کند، جای زن خانه او و در کنار شوهرش است، هوش زن پایین است»، مقاومت کرده و با درک دفاع از خود گام برمی‌دارد.»

گلستان گلو در خصوص نظام آموزشی برای درک و دفاع از زنان گفت: «کمیته آموزش کنگره استار در ششمین همایش کنگره ایجاد شد تا بتواند جامعه را آموزش دهد و تشکیلاتی در چارچوب نظام دموکراتیک داشته باشد. در نظام آموزشی ما، شوراها و کمون‌ها با توجه به سطح تحصیلات خلق در حال برگزاری دوره‌های آموزشی است. در مقابل چالش‌ها و مشکلات موجود، برنامه‌های آکادمی ما نیز برای افزایش سطح دانش زنان، خود مدیریتی و مبارزه برای حقوق آنها آماده شده است.

گام مهم دیگر بحث آموزش مردان است. ما به عنوان کمیته آموزش کنگره استار وظیفه تربیت مردان را نیز بر عهده گرفتیم و هم اکنون در دوره‌های ما، مردان هم در حال آموزش هستند. وقتی مردانی که در دوره‌های آزاد و ویژه شرکت کرده‌اند در جامعه حضور پیدا می‌کنند، مبارزه برای برابری جنسیتی و برابری اجتماعی وجود خواهد داشت. به منظور ایجاد یک همزیستی آزاد و یک الگوی خانواده دموکراتیک، مبارزه به منظور برابری جنسیتی در آموزش برای مردان هم انجام می‌شود.»

گلستان گلو همچنین درباره نقش زنان در ارتقای سطح تحصیلات و تقویت خود دفاعی گفت: «از طریق نظام آموزشی از جامعه جاهلانه به جامعه دانا در حال حرکت هستیم. زن آگاه و فهمیده، جامعه دانا و آگاه را ایجاد می‌کند. یک زن آگاه دارای هنر مدیریتی است. با سیستم آموزشی ما، زنان تحصیلکرده و باسواد افزایش یافته است. با بالا رفتن درک زن، دفاع از خود صورت می‌گیرد. زنان آگاه و فهمیده همیشه هدف دولت ترکیه و کشورهایی هستند که دشمن مبارزات آزادی زنان هستند. آنها تصور می‌کنند که حملات علیه زنان، سطح دانش جامعه را تضعیف می‌کند.»

گلستان گلو اعلام کرد که می‌خواهیم یک نظام مبتنی بر برابری و دموکراسی بسازیم و گفت: «ما می‌خواهیم یک مرد دموکراتیک، یک زن دموکراتیک، و در یک کلام یک جامعه برابر بسازیم. البته برای ساختن این نظام، مبارزه بزرگی لازم است. در موضوع برابری جنسیتی که قرار است با انقلاب روژاوا ایجاد شود، گام‌های مهمی برداشته شد، اما از بین بردن ذهنیت پنج هزار ساله مردانه کار آسانی نیست.»

گلستان گلو همچنین درباره پیشاهنگی زنان در دفاع از خود گفت: «همانطور که نقش زنان در ساختن جامعه مهم است، مسئولیت و رسالت زنان نیز در این دوران افزایش می‌یابد. انقلاب روژاوا به عنوان انقلاب زنان انجام گرفت. از این رو زنان مانند دریا به میدان‌ها سرازیر شدند و برای آرمان و حقوق خود مبارزه کردند. همان طور که زن خانه را مدیریت می‌کند، باید در جامعه هم چنین رسالتی داشته باشد. وقتی انسان وارد خانه می‌شود، اگر زن آنجا نباشد، انگار خانه تاریک است. این برای جامعه نیز صادق است. ورود زنان به جامعه باعث می‌شود آن جامعه به بیراهه نرود. بنابراین، از خانواده گرفته تا همه نهادها، زنان باید در سطح مدیریتی در هر عرصه‌ای از زندگی حضور فعال داشته باشند.»