باشاران: در بالاترین سطح برمبنای مکانیسم کودتا عمل می‌شود

باشاران؛ ترکیه دیگر یک دولت قانونگرا هم نیست. حقوق دستورالعمل گسترده‌ای است که هم عرصه بین‌المللی و هم آزادی را هم شامل می‌شود.