ارتش اشغالگر ترکیه ٢۶ بار از زمین و هوا بمباران کرد

ارتش اشغالگر ترکیه مناطق حفاظتی مدیا را ٧ بار با هواپیمای جنگی و ١٩ بار با توپ، خمپاره و تانک بمباران کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) درباره حملات ارتش اشغالگر ترکیه اعلامیەای منتشر نمود که در آن آمده:
حملات زمینی در منطقەی زاپ؛
در ٢٢ام می، ساعت ١۴:٢٠ اشغالگران در نبردگاه کوه اف.ام به نیروهایمان حمله کردند. نیروهای ما نیز برای حفاظت از خود، به تبادل آتش با دشمن پرداختند.
 در ٢٢ام می، ساعت ١٠:٠٠ اشغالگران به نیروهایمان در سنگرهای مقاومت سیدا حملەور شدند. نیروهای یژآستار جهت حفاظت از خود با تاکتیک سابوتاژ با دشمن روبرو شدند. در پی آن یک اشغالگر مجازات شد و یک اشغالگر دیگر زخمی شد.
در ٢٣ام می، ساعت ٠٩:٣٠ اشغالگران به سنگرهایمان در سیدا یورش بردند. نیروهایمان نیز با آنها روبرو شدند.
حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه؛
در روزهای ٢١، ٢٢ و ٢٣ می، نبردگاه گوشین در خواکورک، قلەهای چارچل و آمدیه در متینا، قلەهای بهار و جودی در زاپ؛ ٧ بار با هواپیمای جنگی بمباران شدند.
در روزهای ٢١، ٢٢ و ٢٣ می، قلەی شهید پلنگ و قله هکاری در متینا، قلەی جودی و بهار، حوالی چمچو و سیدا در زاپ؛ ١٩ بار با توپ، خمپاره و تانک بمباران گردید.
در ٢٣ام می اشغالگران سعی کردند با لودر سنگرهای مقاومت کوه اف.ام را تخریب کنند.