ارتش عراق تحرکاتش را ازسر گرفته است؛ ساکنین مخمور نیز مقاومت می‌کنند

ارتش عراق هم‌اکنون و یکبار دیگر تحرکاتش برای محاصره کمپ پناهندگان مخمور را شروع کرده است.

ارتش عراق یکبار دیگر تلاش دارد تا دورا دور کمپ پناهندگان شهید رستم جودی مخمور را محاصره کند.

در مقابل این تحرکات؛ ساکنین کمپ مخمور نیز به جاهایی که ارتش عراق درحال تحرک است، رفته‌اند.

نظامیان عراقی نیز درتلاشند تا چاه‌های آب شرب کمپ؛ واقع در محله شهید روبار را محاصره کنند.

این‌بار ارتش عراق سعی دارد تا مکان‌های استراتژیک و حساس اطراف کمپ را کنترل نماید.

مقاومت ساکنین کمپ مخمور علیه ارتش عراق در ششمین روز ادامه دارد.