برپایی مراسم نوروز ٢٧٢٣ از سوی یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان

گریلاها با افروختن آتش و برگزاری مراسمی نوروز را جشن گرفتند. گریلاها در مراسم صحبت کردند و گفتند: امسال سال مبارزه و آزادیست. خواهان آنیم که با انقلاب "زن، زندگی، آزادی" نوروز را جشن بگیریم و با این روح به پیروزی برسیم.

گریلاها با شعار "زنده باد رهبر آپو"، "بدون رهبر زندگی امکانپذیر نیست" و "زن، زندگی، آزادی" جمع شدند. در ابتدا یکی از فرماندهان (ی.ر.ک) شیار شَوگَر بدین شیوه سخنرانی کرد؛

شیار شَوگَر فرمانده (ی.ر.ک) در ابتدای سخنانش نوروز ٢٧٢٣ را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، شهدای انقلاب، خلق میهن‌دوست و رفقا تبریک گفت و بدین شکل ادامه داد:

در سال ٢٠٢٢ مبارزه‌ای دشوار و سرسختی انجام گرفت. دشمن اشغالگر بر روی خون خلقمان سیاست به راه می‌اندازد، که با این سیاست قصد دارد خلقمان را با قتل‌عام روبه‌رو کند. این دشمن نابودگر هر چقدر که بخواهد در برابر ما سیاستی به دور از اخلاق انجام بدهد، جنبش آپویی اکنون ٥٠مین سال خود را سپری کرده و تمامی سیاست‌های اشغالگران را با خاک یکسان نموده است، این نیز نشانگر آن است که خلق کورد بسیار مقاومتجو و از تاریخ تاکنون در برابر اشغالگران تسلیم نشده و نخواهد شد.

در کوردستان کوردهای خائن و مزدور بهسبب جنبش آزادی توانستهاند سر پا بمانند

در تاریخ خلق کورد از راه خیانتکاران قصد داشتند جنبش‌های کوردی را از میان بردارند و نتوانستند، اکنون نیز قصد دارند این را انجام دهند. اکنون این خائنان به‌سبب وجود جنبش آزادی در حال زیستن‌اند و ایستاده‌اند. به دلیل مقاومت گریلاهای کوردستان این سیاست غیر اخلاقی آنها در سال ٢٠٢٢ به انجام نرسید و شکست خورد.

امسال را به سال آزادی جسمانی رهبر آپو تبدیل میکنیم

امسال را به سال آزادی جسمانی رهبر آپو تبدیل می‌کنیم، در روژهلات کوردستان ما یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان با فلسفه و ایدئولوژی رهبر آپو خود را سازماندهی می‌کنیم. بر اساس این فکر نیز در جامعه‌ی روژهلات کوردستان و ایران با خلق کورد، فارس، عرب، بلوچ و آذری خواهان این هستیم جامعه‌ای بسازیم که بر اساس ریشه‌ی خود زندگی کند.

شیار شَوگَر فرمانده‌ی (ی.ر.ک) در ادامه‌ی سخنان خود اهمیت فراوانی به قیام‌هایی که در روژهلات کوردستان و ایران ادامه دارد نشان داد و گفت تغییر و تحولات لازم است بر اساس مطالبات خلق باشد.

مبارزهی انقلاب "زن، زندگی، آزادی" از مبارزهی جنبش آپویی جدا نیست

در روژهلات کوردستان و ایران در سالی که گذشت انقلابی با شعار "زن، زندگی، آزادی" آغاز گشت، این انقلاب نشأت گرفته از فکر و فلسفه‌ی رهبر آپوست. شعار "زن، زندگی، آزادی" و پارادایم رهبر آپو دو پایه‌ی اساسی‌اند، در درون این انقلاب چرا این شعار سر داده می‌شود؛ نظام اشغالگر ایران عمر خود را گذرانده و لازم به تحولات است، زیرا در انسان‌ها تحولات وجود دارد، دیگر خلق‌ها این نظام را قبول نمی‌کنند. در خاورمیانه تحولات انجام می‌شود، اشغالگری ایران نیز لازم است این تحولات را ببیند و قدمی برای تحولات بردارد زیرا خلق خواهان آن نیست. اکنون در ایران خلق ما با بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی روبروست و لازم به تحولات می‌باشد. با پیشاهنگی زن نه‌تنها خلق کورد بلکه خلق‌هایی که در ایران‌اند یک صدا گشته و مطالباتشان دمکراسی است. زیرا ایران مکانیست پر ملیتی، رهبر آپو در دفاعیات خود می‌گوید؛ «اگر ایران تحولاتی را انجام دهد، در خاورمیانه به دولتی نمونه تبدیل خواهد شد". چیزی را که ما دیدیم خلق‌ها با همبستگی اتحاد خود را ایجاد کرد و لازم است این را به اوج برسانند.

اکنون در آمریکا بعضی گروه‌ها با پیشاهنگی پسر شاه تعدادی را جمع کرده‌اند. در تاریخ آنهایی که پیشاهنگ جنبش روژهلات کوردستان را کشتند و جمهوری مهاباد را به اتمام رساندند همان شاه بود، در زمان نظام شاه این اتفاق انجام گرفت و اکنون نیز خواهان آن هستند باری دیگر به دست آمریکا تحولات را انجام دهند و در روژهلات کوردستان و ایران سیستم آمریکا را پیاده کنند. ولی خلق خواهان آن نیست؛ اگر خواهان آن بود نظام شاهنشاهی شکست نمی‌خورد و اکنون نیز بر سر قدرت بود. خلق با شعار "نه شاه و نه رهبر" هر روز قربانی می‌دهد. بر این اساس لازم است تمامی تحولات بر اساس مطالبات خلق انجام بگیرد، بر این اساس لازم است خلقمان نیز تا به آخر طبق مطالبات خود در جنبش باشد.

شیار شَوگَر فرماندار (ی.ر.ک) در انتهای سخنانش چنین بیان کرد: نوروز ٢٧٢٣ باری دیگر به خلقمان در روژهلات کوردستان تبریک می‌گوییم، از تمامی شهرها که مبارزات ادامه می‌دهند از ماکو تا سقز، مهاباد، مریوان، بوکان، سنه، کرماشان نیز شهیدانی تقدیم کرده‌اند به یاد می‌آوریم و نشان خواهیم داد که حقیقت آنها در مبارزات ٢٠٢٣ را به پیروزی خواهیم رساند. لازم است که خلق ما با مبارزاتش برای آزادی جسمانی رهبر آپو در تلاش باشد و از رهبر آپو حمایت کند. باری دیگر نوروز را به خلق‌مان در هر چهار بخش کوردستان، به رهبر آپو، مادر شهدا و تمامی رفقا تبریک عرض می‌کنیم. نوروز را به رهبر آپو تبریک می‌گویم.

در ادامه‌ی مراسم گریلاهای روژهلات کوردستان با برافروختن آتش، پایکوبی و موسیقی مراسم را ادامه دادند.

پیام گریلاها به مناسبت نوروز

گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) آگری ژیان شَر در پیامی که داد گفت: ما گریلاهای زن در روژهلات کوردستان ابتدا نوروز را به رهبر آپو، خلق کوردستان و به شهدای انقلاب "زن، زندگی، آزادی" تبریک می‌گوییم. در این نوروز امیدمان از هر وقت زیادتر است، زیرا این انقلاب با شعار "زن، زندگی، آزادی" آغاز گشته و به پیروزی خواهد رسید. باری دیگر این نوروز را به خلق ستمدیده و خلق روژهلات کوردستان و به چهار بخش کوردستان تبریک عرض می‌نماییم.

گریلای ی.ر.ک سیپان آرارات نیز احساس و پیامش را با جملات ابراز کرد: ابتدا نوروز را به رهبر آپو و تمامی رفقای کوهستان، رفقای زندان تبریک می‌گوییم، دشمن ما لازم است بداند در این مرحله که هستیم، مرحله‌ی آزادی جسمانی رهبر آپوست. نوروز امید خلق‌هاست، در نوروز قیام‌های بزرگ صورت گرفته است؛ بر این باوریم که هر کسی با روح نوروز آتش آزادی را شعله‌ور کند.

همچنین گریلای ه.پ.ژ زیلان سقز در آغاز سخنانش نوروز ٢٧٢٣ را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تبریک گفت و افزود: در نوروز امسال لازم است روح انقلاب "زن، زندگی، آزادی" بسیار بزرگتر شود و بر این باوریم که به پیروزی برسیم. بسان گریلا نشان می‌دهیم امسال سال مبارزه و آزادیست. خواهان آنیم که با انقلاب "زن، زندگی، آزادی" نوروز را جشن بگیرم و با این روح به پیروزی برسیم.

در انتها بعد از آن که گریلاها پیام خود را ابلاغ کردند با شعله‌ور کردن آتش و هیجانی بزرگ مراسم نوروز را به پایان رساندند.