دستگیری یک فعال صنفی معلمان کوردستان همزمان با آزادی یک معلم اعتصابی

امروز در مریوان در حالی یک معلم اعتصابی دربند آزاد شد که یک معلم دیگر بجای او گروگان گرفته شد.

در ایران روی دیوار مدارس از مقام و منزلت معلم می‌نویسند اما اگر همان معلم حرفی از عدل و انصاف بزند، او را زندانی می‌کنند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و یا مانند فرزاد کمانگر معلم آزادەی شهید، حتی اعدام هم می‌کنند. با این وجود کاری که آنها نمی‌توانند بکنند، ساکت کردن این معلمان انسانیت است.

مسعود نیکخواه عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان در مریوان امروز در حالی آزاد شد که یازده روز پیش، یکم ماه می به دنبال بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرد.

اسکندر لطفی فعال صنفی فرهنگیان دیگری که همراه او بازداشت شد همچنان در زندان است و خبری از وضعیت سلامتی او در اعتصاب غذا وجود ندارد.

در روزهای گذشته معلمان کوردستانی برای آزادی آنها دست به تحصن و تجمع زده بودند.

شعبان محمدی یکی از این معترضان بود که امروز در مریوان بازداشت شد. او نیز یک فعال صنفی معلمان است که چند روز پیش نیز بازداشت و پس از بازجویی آزاد شده بود.

طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران در مصاحبه با خبرگزاری امتداد در واکنش به اقدامات سرکوب‌گرانه در تعامل با اعتراضات معلمان گفته که با ادامه بازداشت‌ها، بر گستردگی دامنه اعتراضات افزوده خواهد شد.