گریلا در آواشین، زاپ و متینا اشغالگران را هدف قرار داد

گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان در آواشین، زاپ و متینا ارتش اشغالگر ترکیه را هدف قرار دادند. در نتیجه یک دوربین نظارتی منهدم شد.

بیانیه ه‌پ‌گ

 مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ‌) در رابطه با عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه به شرح زیر است:

 « در منطقه آواشین :

 ۱۳ می ساعت ۱۶:۰۰ در میدان شوکه یک دوربین نظارتی اشغالگران منهدم شد. همزمان با سلاح‌های فردی یک مخفیگاه اشغالگران هدف قرار گرفت.

 در منطقه زاپ:

 ۱۳ می، ظهر هنگام در منطقه مقاومتی کوره‌ژاهرو با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند.

 در منطقه متینا:

 ۱۴ می ساعت ۱۴:۴۰ در منطقه مقاومتی گولکا با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفت. این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام گرفت.

در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ :

 ۱۴ می ساعت ۱۶:۰۰ در میدان مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفت.این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام گرفت.

 ۱۴ می ساعت ۱۱:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح نیمه اتوماتیک اشغالگران هدف قرار گرفتند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام گرفت.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با مواد منفجره ممنوعه:

 ۱۴ و ۱۵ می در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ، علیه تونل‌های ما در میدان مقاومتی تپه اف ام، ۱۳ بار از گازهای شیمیایی سمی استفاده شد و دو بار نیز با مواد منفجره ممنوعه بمباران شدند.

 ۱۴ می ساعت ۱۶:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه تونل‌های ما یک بار با مواد منفجره ممنوعه بمباران شدند.

 سایر حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

 ۱۴ می منطقه لولان در منطقه خاکورک یک بار،  دشت کافیا در منطقه گاره ۳ بار،  منطقه مقاومتی درگله در منطقه متینا ۴ بار،  منطقه مقاومتی تپه بهار در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ یک بار  و در مجموع ۹ بار با جنگنده‌ها بمباران شدند.»