حمایت از قیام انقلابی خلق‌ها در ایران

انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کوردستان در بیانیه‌ای قتلعام زنان و جوانان را محکوم کردند.

انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کوردستان در بیانیه‌ای ضمن حمایت از قیام انقلابی خلق‌های ایران و شرق کوردستان،، قتلعام زنان و جوانان توسط نیروهای نظامی رژیم را محکوم کردند.

انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرهای شرق کوردستان امروز در ٦٩ مین روز قیام سراسری خلق‌های ایران و شرق کوردستان بیانیه‌ای را به منظور حمایت از این قیام منتشر کردند. این انجمنها در ابتدای بیانیه‌ی خود با اشاره به عدم رسیدگی مطالبات صنفی خود اعلام کردند که به بازیچه گرفتن و به حاشیه راندن خواسته‌های طبقه کارگر غیرقابل قبول است.

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به سرکوب‌های خونین اخیر اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم در ایران و شرق کوردستان، خواستار دادگاهی و محاکمه آمرین و عاملین قتلعام‌های اخیر در ایران و شرق کوردستان شد. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هرگونه خشونت علیه معترضان را محکوم کردند و گفتند که باید هر چه سریع تر قتلعام‌‌ها متوقف و حق اعتصابات و اعتراضات به رسمیت شناخته شود. انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرهای روژهلات کوردستان در پایان ضمن حمایت از قیام انقلابی خلق‌های ایران و شرق کوردستان،، اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی در هیچ یک از سمینارها، جلسات و گردهمایی دولتی شرکت نخواهند کرد.