حملات اشغالگران ادامه دارد

ارتش اشغالگر ترکیه ۴٨ بار مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کرد.

اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ به شرح زیر است:

جزئیات حملات ارتش متجاوز ترکیه به شرح زیر است:

در منطقه زاپ؛

در ١۵ مارس ساعت ٢٢:٠٠ اشغالگران به مواضع مقاومت ما در سیدا حمله کردند. نیروهای ما برای دفاع از خود به این حمله پاسخ دادند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح‌های ممنوعه؛

در ١۵ مارس، مواضع مقاومت ما در چمچو با سلاح‌های ممنوعه بمباران شد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛

در ١۵ مارس، مواضع مقاومت ما در مناطق کوروژارو، چمچو و سیدا ۴٧ بار با هلیکوپترهای تهاجمی، توپ، تانک و سلاح‌های سنگین بمباران شد.