جماعت عدالت کوردستان: حکومت هولیر در انتخابات تقلب کرده است

جماعت عدالت کوردستان اعلام نمود که در حوزه‌های سوم و چهارم هولیر با برنامه قبلی تقلب شده است.

عبدالستار مجید نامزد انتخابات جماعت عدالت کوردستان در شهر هولیر در کنفرانس مطبوعاتی موضع‌گیری حزبش را در مورد نتیجه‌ی انتخابات شورای نمایندگان عراق اعلام کرد.

عبدالستار مجید گفت: در حوزه‌های سوم و چهارم تعداد بسیار زیادی از مردم به ما رای دادند. این رای‌ها امانت هستند و مانند چشممان از آنها محافظت می‌کنیم. اما متاسفانه حکومت اقلیم که می‌داند مردم از آنها بیزار و ناراضی هستند، نمی‌تواند هیچ پروسه‌ی رای‌گیری را بدون فریب و تقلب برگزار کند.

عبدالستار مجید همچنین اعلام کرد که آنها مدارکی در دست دارند که در استان هولیر تقلب و نقض قوانین وجود داشته و آنان کمیسیون را از آن مطلع کرده و فردا نیز مدارک را به کمیسیون تحویل خواهند داد.

وی همچنین اعلام کرد، من حدود ۱۵ هزار رای به دست آوردم، در حالیکه آن کسی که به جای من منتخب اعلام شده است کمتر از ۱۴ هزار رای داشته است.

وی همچنین تاکید کرد، ما نتایج حوزه‌های سوم و چهارم هولیر را رد کرده و آن را قبول نداریم. در دادگاه فدرال شکایت خواهیم کرد. همه راه‌های قانونی را در پیش گرفته و رای دهندگان را به خیابانها خواهیم آورد. اجازه نمی‌دهیم حقوق ما پایمال شود و در این راه جان خود را خواهیم داد.