ک‌ج‌ک: همه باید در کمپین آزادی شرکت کنند

شورای رهبری کل ک‌ج‌ک با محکوم کردن توطئه ۱۵ فوریه، از همه خواست که به کمپین آزادی که با ۱۵ فوریه وارد مرحله دوم خود می‌شود، بپیوندند و مبارزه را گسترش دهند و مقاومت را برای شکست توطئه بین‌المللی در بیست و ششمین سال آن افزایش دهند.

شورای رهبری کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) به مناسبت سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه بیانیه‌ای کتبی صادر کرد.

شورای رهبری کل ک‌ج‌ک در بیانیه خود حمله توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه و نیروهایی که در این حمله توطئه‌آمیز شرکت و نقش داشتند را در بیست و ششمین سالگرد توطئه، محکوم کرد و گفت: «به رهبر آپو که ۲۵ سال در شرایط گروگانی در زندان امرالی به سر می‌برد و مقاومت باشکوهش درود می‌فرستیم. ما در شخص رفقا خالد اورال، سلامت مَنتَش و آینور آرتان، یاد همه شهیدان شما نمی‌توانید خورشید ما را تاریک کنید که حلقه‌ای از آتش به دور رهبر آپو ایجاد کرد تا از دستیابی توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه به اهداف نابودگری‌اش جلوگیری کنند، را با احترام و قدردانی گرامی می‌داریم و در قبال یاد آنها تعظیم می‌کنیم.»

در بیانیه شورای رهبری کل ک‌ج‌ک آمده است: «در حالی که قدرت‌های سرمایه‌داری بین‌المللی به پشتازی ایالات متحده آمریکا برای ورود به قرن بیست و یکم با پروژه خاورمیانه بزرگ آماده می‌شوند، رهبر آپو و جنبش آزادی کوردها را بزرگترین مانع بر سر راه منافع مدرنیستی و امپریالیستی سرمایه‌داری خودشان دانسته و تعریف کردند. آنها دیدند که جنبش آزاد کورد به رهبری رهبر آپو پتانسیل نفوذ در تمام کوردستان و خاورمیانه را دارد. زیرا جغرافیای کوردستان بین چهار دولت-ملت مستقل در خاورمیانه تقسیم شده بود و جنبش آزادی کوردها به رهبری پ‌ک‌ک موفق شد کوردهای ساکن در زیر مستعمرات این چهار دولت را به مبارزه‌ای مهم بکشاند. کوردها که در چهار بخش کوردستان و خارج از کشور سازماندهی کردند و اراده آزادی خود را رشد دادند، نمی‌خواستند یک قرن دیگر را بدون هویت، بدون رهبر و تحت رژیم استعماری بگذرانند. به همین دلیل از رهبر آپو و مبارزه‌اش برای آزادی صیانت کردند. آنها انواع حمایت و مشارکت در مبارزه را انجام دادند. کوردها، تحت رهبری جنبش آپویی، در حال تبدیل شدن به بزرگترین پویای تغییر و تحول در خاورمیانه که بر اساس ارزش‌های دموکراسی و آزادی توسعه می‌یافتند. هدف قدرت‌های هژمونیک سرمایه‌داری به پیشتازی آمریکا با توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه، از بین بردن اراده آزاد کوردها بود که به تدریج شروع به ایفای نقش رهبری در خاورمیانه کرد. هدف‌شان این بود که کوردها را در قرن بیست و یکم، مانند قرن بیستم، بدون هویت، رهبر و موقعیت سیاسی رها کنند. برای این منظور در یک همکاری بسیار کثیف یک توطئه بین‌المللی برپا کردند. آنها برای اجرای این توطئه علیه مردم کورد، در شخص رهبر آپو، از دادن انواع امتیازات در میان خود ابایی نشان ندادند. زیرا آنها محاسبه کردند که می‌توانند خاورمیانه‌ای را که در آن مبارزه آزادی کوردها به پایان رسیده بود، راحت‌تر به تصرف خود درآورند و آن را همانطور که می‌خواهند دوباره طراحی کنند.

مردم کورد در همه جا از مقاومت تاریخی امرالی صیانت بعمل آوردند

نحوه پاسخگویی رهبر ما، مردم کورد و جنبش ما به توطئه بین‌المللی، نگرش مقاومت و تولد دوباره بود. حلقه مقاومتی که مردم و شهدای قهرمان ما حول محور رهبری تشکیل دادند، حلقه اساسی بود که مانع از موفقیت حمله نابودگری توطئه شد. زیرا مردم کورد رهبر آپو را مجموع ارزش‌هایی می‌دانستند که خلق کردند. در واقع می‌دید که آنچه در شخص رهبر آپو منتفی می‌شد و در امرالی گروگان گرفته می‌شد، اساساً «کورد آزاد» ، یعنی اراده خودش بود. به همین دلیل اسارت رهبر آپو را اسارت خودش می‌دانست. مردم کورد ارتباط مبارزات آزادی کوردستان با تراژدی تاریخی خود را به خوبی دیدند و درک کردند و با علم به اینکه رهایی آنها در واژگونی این فاجعه است، بنابراین در همه جا قویا از مقاومت تاریخی امرالی صیانت بعمل آوردند.

موضع رهبر آپو در برابر توطئه بین‌المللی و حمله نسل‌کشی، مقاومتی بزرگ بر مبنای شکستن تلسم و سرنوشت غم‌انگیز صد ساله نسل‌کشی تعیین شده برای کوردها بود. او در زیر تمام واقعیت سوزان شرایط اسارتی، توطئه را با یک انقلاب بزرگ فکری و ذهنی پاسخ داد. به عنوان یک رهبر مردمی انقلابی؛ در صورت نیاز مانند یک فیلسوف و یک حکیم، در صورت نیاز مانند یک دانشمند علوم سیاسی و یک مورخ، به یک مقاومت روحی، فکری و جسمانی برای تغییر سرنوشت نسل‌کشی غم‌انگیزی که مردمش را به آن محکوم کرده‌اند، زد. او پیشرفته‌ترین افکار و اندیشه‌های عصر را در شخص مردم کورد به همه خلق‌ها، زنان و همه گروه‌های ستمدیده‌ای که مقاومت کرده‌اند ارائه نمود. او با مفاهیم و نظریه‌های کاملاً جدیدی که توسعه داد، پارادایم جدیدی از زندگی آزاد و دموکراتیک ایجاد کرد. او با تزهای زندگی آزاد و جامعه آزاد که تهیه نمود، بزرگترین توطئه عصر را با بزرگترین دفاع عصر پاسخ داد. دفاع از تمدن دموکراتیک، دفاع بسیار محکمی بود که از طرف همه ستمدیدگان به ویژه کوردها و زنان انجام شد. این تقریباً مانند دفاعی بود که به نمایندگی از انسان آزاد، زندگی آزاد و جامعه دموکراتیک ایجاد شد.

رهبر آپو پارادایم جدیدی از زندگی را ایجاد کرد که سرنوشت همه ستمدیدگان را تغییر خواهد داد

رهبر آپو، در شرایط اسارت امرالی، نه تنها کوردها، بلکه پارادایم جامعه دموکراتیک، اکولوژیکی و آزادیخواهانه زنان را به عنوان پارادایم و برنامه جدیدی از زندگی و مبارزه توسعه داد که برای تغییر سرنوشت همه ستمدیدگان در قرن بیست و یکم کافی بود. بنابراین روند اسارت ۲۵ ساله امرالی آنطور که نیروهای توطئه‌گر می‌خواستند عمل نکرد. برعکس، این فرایندی بود که در آن ایده و اندیشه جامعه دموکراتیک و آزاد از هر نظر به نفع انسانیت رشد و نضج یافت. این ایده‌ها و افکار رهبر آپو در حال تبدیل شدن به یک نظام اجتماعی جدید در مکان‌هایی است که امروز کوردها در آن زندگی می‌کنند. به درک جدیدی از زندگی و مقاومت تبدیل می‌شود. همه مردم تحت ستم، از جمله کوردها و زنان، به شدت از این تحول الهام گرفته‌اند. تبدیل به شور و هیجان و یک حرکت بزرگ امید می‌شود.

آنچه در امرالی اجرا می‌شود یک سیستم نسل‌کشی است

شکنجه انزوای مطلق و شکنجه‌ای که در شخص رهبر آپو در امرالی اجرا می‌شود اساساً یک سیستم نسل‌کشی است. این یک سیستم نسل‌کشی کوردها است، یک سیستم نسل‌کشی دموکراسی و آزادی است. رهبر آپو؛ بیست و پنج سال است که مقاومتی تاریخی را در داخل سیستم شکنجه و نسل‌کشی امرالی انجام می‌دهد که توسط نیروهای بین‌المللی اداره می‌شود و توسط جمهوری ترکیه استعمارگر محافظت می‌شود. این مقاومت تاریخی رهبر آپو در امرالی، مرکز اصلی مبارزه ما علیه سیاست‌ها و حملات نسل‌کشی است. همه ما به عنوان مردم کورد، دوستان، رفقا و مبارزانش باید تلاش کنیم تا درک کنیم که رهبر آپو علیه این سیستم شکنجه و نسل‌کشی، این سیستم تابوت و گروگانگیری در امرالی با چگونه عزم و ادعای مبارزه‌ای بیست‌وپنج ساله مقاومت نموده است، باید در تلاش برای عمق بخشیدن به درک آن و رساندن آن به سطح آگاهی باشیم. ما باید تلاش‌های خود را برای درک واقعیت رهبری بیشتر و عمیق‌تر کنیم. به ویژه در مورد هستی و آزادی کوردها و همچنین به نام ارزش‌های دموکراسی و آزادی انسانیت، باید معنا و اهمیت واقعیت رهبر، شرایط غیرانسانی‌ای که در حال حاضر در آن به سر می‌برد، را از صمیم قلب احساس کنیم. ایستار و سطح اراده قوی را در موضع مبارزه‌مان نشان دهیم.

گریلاهای آزادی کوردستان نیروی اصلی بودند که مانع از دستیابی توطئه به موفقیت شد

گریلاهای آزادی کوردستان با دریافت تغذیه اساسی ایدئولوژیک، فلسفی و سازمانی خود از رهبر آپو؛ به یمن مبارزه مصمم و اراده مستحکمش، به اصلی‌ترین نیرویی تبدیل شد که مانع از موفقیت توطئه بین‌المللی در بیست و چهار سال گذشته شد. گریلاهای آزادی با رهبر آپو پیوند ناگسستنی دارد و وی را کانون اصلی روحیه‌شان می‌دانند. ارتش اشغالگر ترک استعمارگر و نسل‌کش در حال حاضر حملات نابودگری بی‌شماری را علیه گریلاهای کوردستان با استفاده از ابزار و روش‌های غیرانسانی انجام می‌دهد که تا به حال سابقه نداشته است. از تمام منابع جنگی ناتو علیه نیروهای گریلایی ما به شکلی بسیار وحشیانه استفاده می‌کند. این دولت علیه نیروهای گریلایی ما که دولت ترکیه نمی‌تواند با آخرین فناوری ناتو که در اختیار دارد آنها را بترساند، از گازهای شیمیایی و سمی استفاده می‌کند. از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی و ترموباریک استفاده می‌کند. همه این راه‌ها و روش‌های غیرانسانی که علیه گریلاهای آزادی کوردستان به کار می‌رود به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در حال توسعه است. گریلاهای آزادی کوردستان به یمن قدرت، روحیه و هوشیاری که از رهبری دریافت کرده‌اند، در برابر این حملات غیرانسانی که در محدوده جنایت جمهوری ترکیه است، همچنان قدرت و اراده خود را برای مقاومت نشان می‌دهد. گریلاهای آزادی به یمن قدرت و روحیه‌ای که از رهبر آپو دریافت کرده‌اند، در حال نوشتن تاریخ جدیدی در کوهستان‌های کوردستان هستند. آنها تاریخ کورد آزاد، انسان آزاد و جامعه آزاد را می‌نویسند.

ما به همه کسانی که در کمپین آزادی شرکت کردند درود می‌فرستیم

تحمل شرایط خارق‌العاده شکنجه و نسل‌کشی در امرالی به مدت بیست و پنج سال، از نظر جسمی، روحی و فکری، یک ویژگی رهبری و تفاوت در رهبری است. قدرت فکری، معنوی و اراده رهبر آپو را آشکار می‌کند. زیرا این تنها رهبر آپو نیست که در تابوت امرالی نگهداری می‌شود. اراده مردم کورد در شخص رهبر آپو به گروگان گرفته شده است. قلب مردم کورد بیست و پنج سال است که در امرالی می‌تپد. به عبارت دیگر در شخص رهبر آپو، مردم کورد در تابوت امرالی زندانی هستند. زیرا مردم کورد با رهبرشان یک مجموعه جدایی‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند. دقیقاً به همین دلیل است که مردم ما هر روز در خیابان‌ها و میادین می‌گویند «بدون رهبری زندگی ممکن نیست». به همین مناسبت، ما به کمپین آزادی که تحت پیشاهنگی مردم کورد و دوستانشان راه‌اندازی شد و با سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه وارد مرحله دوم خود می‌شود و همه کسانی که هم در این کمپین شرکت کردند و هم از آن حمایت کردند، درود می‌فرستیم.

توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه به عنوان یک حمله راهبردی در شخص رهبر آپو، علیه موجودیت خلق کورد، علیه خواست آنها برای زندگی آزاد و بر این اساس، به عنوان یک حمله نسل‌کشی شکل گرفت. این حمله نه تنها توسط یک یا چند دولت، بلکه توسط نظام سرمایه‌داری جهانی که نماینده کنونی تمدن پنج هزار ساله دولت‌گرا، قدرت‌گرا و مردانه‌گرا است، به عنوان یک حمله استراتژیک انجام شد. نگرش اصرار بر عدم حل مسئله کورد که بزرگترین مسئله ترکیه و خاورمیانه است نیز با وضعیت موجود بر پایه همین استراتژی توطئه بین‌المللی ادامه دارد. بر این اساس، استراتژی توطئه بین‌المللی امروز؛ به عنوان یک سیستم انزوای امرالی و شکنجه و همچنین یک نگرش اصرار بر عدم حل مسئله کورد ادامه دارد. این به عنوان یک حبس ابد تشدید شده به طور خاص برای رهبر آپو اجرا می‌شود. این به عنوان یک حالت عدم ارتباط مطلق و به عنوان مجازات‌های انضباطی خودکار اجرا می‌شود.

دلیل اصلی حملات نسل‌کشی و نابودگری، ترس از آزادی جسمانی رهبر آپو است

دلیل اصلی همه این حملات نسل‌کشی و نابودگری که استراتژی توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو، مردم کورد، جنبش او و گریلاهای آزادی‌بخش ایجاد کرده است، ترس آنها از آزادی جسمانی رهبر آپو و تبدیل شدن کوردیت آزاد به یک اراده سازمان‌یافته است. در واقع در شرایط کنونی آزادی جسمانی رهبر آپو از نظر حقوق بین‌المللی ممکن شده است. با این حال، دولت استعمارگر و نسل‌کش ترکیه قوانین بین‌المللی را که آزادی جسمانی رهبر آپو را ممکن می‌سازد، نادیده می‌گیرد و به رسمیت نمی‌شناسد. این نگرش دولت ترکیه که قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد جرم است. از آنجایی که وضعیت فعلی بر خلاف قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و دموکراسی ادامه دارد، شورای اروپا که ساختارهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته پیشگیری از شکنجه در شورای اروپا به آن وابسته هستند، حداقل به اندازه دولت ترکیه مسئول هستند. شورای اروپا باید وظایف خود را در این زمینه انجام دهد و به انتظارات مردم کورد در چارچوب اصول حقوق بشر، دموکراسی و عدالت پاسخ دهد.

در نتیجه، بیست و ششمین سالگرد توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه سال مهمی برای مردم و جنبش کورد و همچنین برای نیروهای دموکراسی و آزادی است. به عنوان مردم، جنبش و دوستان کورد؛ ما مصمم هستیم که مبارزه خود را بیش از هر زمان دیگری به نفع مبارزات آزادی کوردها، به نفع خلق‌ها و بشریت مترقی گسترش دهیم تا به طور جمعی سطحی از توسعه تاریخی را آشکار کنیم که توطئه را شکست داده و مبارزه کوردها برای هستی را به پیروزی می‌رساند. بر این اساس از همه مردم کوردستان به ویژه زنان و جوانان می‌خواهیم به کمپین آزادی که به پیشاهنگی دوستان آغاز شده و در ۱۵ فوریه وارد مرحله دوم خود می‌شود بپیوندند و برای شکست توطئه بین‌المللی در بیست و ششمین سال آن به گسترش مبارزه و افزایش مقاومت بپردازند.»