پیکر فوزی اوزمن در روستای شوراخ‌ به خاک سپرده شد

پیکر رییس انیستیتوی کوردی در آلمان، فوزی اوزمن، در روستای شوراخ از توابع چاده به خاک سپرده شد.

رییس انیستیتوی کوردی در آلمان، فوزی اوزمن، که به سرطان مبتلا شده بود، روز ۱۷ سپتامبر در شهر هاگن در بیمارستان (AKH) که در آن‌جا تحت مداوا بود، درگذشت. پس از مراسم وداع در آلمان، پیکر اوزمن به ارزروم برده شد و در روستای شوراخی از توابع چاده واقع در ارزروم به خاک سپرده شد.

پارلمانتار حزب چپ سبز ارزروم مرال دانش بشتاش و اعضا و مدیران حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ)، حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) و حزب چپ سبز و افراد زیاد دیگری در مراسم خاک‌سپاری فوزی اوزمن شرکت داشتند.