روستای بانا که دو ماه است محاصره شده؛ بمباران می‌شود

روستای بانا در منطقه ناسا در استان شرنخ که دو ماه است توسط نظامیان ترکیه محاصره گردیده؛ اطراف روستا توسط بالگردهای جنگی بمباران می‌شود.

حوالی روستای بانا از توابع منطقه باسا در استان شرنخ که بیش از دو ماه است تحت محاصره نیروهای ترکیه قرار دارد؛ ۲ روز است توسط بالگردها بمباران می‌شود. اهالی محلی اعلام کردند که از دیروز تحرک نظامی از هوا و زمین جریان دارد و نظامیان زیادی با بالگرد به این منطقه منتقل شده‌اند.

در ساعات آغازین امروز رودخانه کنار روستای بانا توسط بالگردها بمباران شده است. اعلام شده که شمار زیادی نیروی نظامی به این روستا گسیل شده که تحت بمباران هوایی نیز قرار دارد.