سرنگون کردن یک هلی‌کوپتر در زاپ از سوی گریلاهای کوردستان

گریلاهای جنبش آزادی کوردستان در عرصه زاپ یک فروند هلی‌کوپتر سکورسکی را که درصدد هلی‌برن نظامیان ترک بود سرنگون کردند.

یک فروند هلی‌کوپتر سکورسکی ارتش ترک ساعت ١:٣٠ پنج‌شنبه شب در منطقه شهید شاهین عرصه زاپ هدف نیروهای گریلا قرار گرفت.

اعلام شد که این هلی‌کوپتر در منطقه کونیشکا سرنگون شده است.