تداوم حملات؛ اشغالگران با سلاح ممنوعه حمله کردند

ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح ممنوعه به سنگرهای مقاومت گریلا در حوالی چمچو حمله کرد.

مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق(ھ.پ.گ) از تداوم حملات ارتش اشغالگر ترکیه خبر داد و جزئیات حملات را به شرح زیر منتشر کرد:

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح ممنوعه؛

در ١٧ مارس مواضع مقاومت گریلا در چمچو با سلاح ممنوعه بمباران شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛

در ١٧ مارس مواضع مقاومت چمچو، منطقه مقاومت تپه جودی و مناطق گولکا و تپه چارچلی در متینا، ۴ بار با هواپیمای جنگی بمباران شدند.

در ١۶ و ١٧ مارس، منطقه تپه اورته در متینا، منطقه مقاومت تپه اف.ام و مواضع مقاومت چمچو و سیدا،  ٧٣ بار با توپ، خمپاره، تانک و سلاح سنگین بمباران شدند.