غارت طبیعت در گابار

در کوهستان گابار در جایی که گفته می‌شود نفت هست، هزاران درخت که تازه برگ کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی قطع شد.

در مناطق بستا، جودی، گابار و چیلنیمیژه در استان شرناخ، درختان منطقه توسط نیروهای امنیتی دولت ترکیه قطع می‌شود. در کوهستان گابار در جایی که می‌گویند نفت هست، هزاران درخت که تازه برگ‌هایشان را بیرون داده بودند، قطع شد. منابع محلی اعلام کردند درختانی که توسط محیط بانان شهرستان سگرک قطع می‌شود، شبانه بر روی تراکتور بارگیری و برده می‌شوند.