انتشار ویدیوی عملیات انتقامی علیه پایگاه ارتش متجاوز ترک در شلادزه

تصاویر عملیات تیم‌های انتقامی شهید بدران گوندکرمو علیه پایگاه سیره ارتش غاصب ترک در شلادزه منتشر شد.

تیم‌های انتقامی شهید بدران گوندکرمو ساعت ١٧:٣٠ روز ٢ جولای/ ١١ تیر عملیاتی را علیه پایگاه سیره ارتش ترک در بخش شلادزه از توابع آمیدی استان دهوک به انجام رساندند.

در اطلاعیه‌ای که از سوی تیم‌های انتقامی شهید بدران منتشر شده آمده است:"انتقام کودکان خلق کورد که در بامرنی به شهادت رسیدند گرفته شد و ضربه‌ای سهمگین بر ارتش غاصب ترک تحمیل گردید."