در شهر سلیمانیه یاد شهید زردشت باشوری گرامی داشته شد

در محله‌ی بکره‌جو، خیمه‌ی مراسم ختم برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ)، زردشت باشوری برپا شد.

در محله‌ی بکره‌جو، خیمه‌ی مراسم ختم برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ)، زردشت باشوری برپا شد که در ۲۴ می ۲۰۲۳ در منطقه‌ی زاپ به شهادت رسیده بود.

اعضای کمیته‌ی خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک در باشور کوردستان، جنبش آزادی و ده‌ها میهن دوست سلیمانیه در مراسم شرکت داشتند.

شرکت کنندگان با بالا بردن عکس این شهید و سردادن شعار “شهید نامرن” و “زنده باد رهبر آ‌پو” به مقابل منزل شهید رسیدند، آن‌جا نیز یک دقیقه به احترام شهدا سکوت کردند.

سپس برادر شهید، آگر محمد از طرف خانواده‌اش، گفت: “دوشمن دل‌خوش نباشد، زیرا اسلحه‌ی شهیدمان را در دست می‌گیریم. لازم است تمامی جوانان کورد به کوه‌های آزاد بروند”.

برادر شهید نامه‌ی فرماندهی کل مرکز ه.پ.گ را که برای خانواده‌ی آن‌ها ارسال شده بود را قرائت کرد.

حاجی آزاد از طرف جنبش آزادی به خانواده‌ی شهدا تسلیت گفت و گفت تا رسیدن به پیروزی به مبارزه ادامه می‌دهند.

پس از سخنان، با صدای بلند شعار “شهید نامرن” سرداده شد.

این مراسم به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.