هیئتی از حزب چپ سبز از روستای بانا که محاصره شده است، بازدید کردند

هیئتی از حزب چپ سبز از روستای بانا در منطقه‌ی باسا در شرنخ که محاصره شده است، بازدید کردند.

در روستای بانا در منطقه‌ی باسا در شرنخ که توسط سربازها محاصره شده است. چند روز پیش طی بمباران، کشت‌زار برنج و باغات میوه‌ی اهالی این روستا سوخت. هیئت حزب چپ سبز شرنخ، نوروز اویسال اصلان، موسسات این حزب متشکل از مراکز و مناطق از روستاییان بازدید کردند.

در این دیدار، روستاییان از این هئت درخواست کردند که این‌ محاصره پایان‌یابد و خواستار این شدند که جمعیت حقوق بشر در این‌باره احساس مسئولیت کنند. قرار است روزهای آینده این هیئت گزارش خود را درباره‌ی‌ روستا آماده کرده و آن را منتشر نماید.