خودگردانی دمکراتیک شنگال: پیمان پیروزی بسته‌ایم

رحام حسن، ریاست مشترک شورای رهبری شنگال اعلام کرد، توطئه‌هایی که علیه شنگال انجام می‌شود، سبب می‌شود تا بیشتر به پیروزی نزدیک شویم. ما پیمان انتقام و پیروزی داده‌ایم.

پس از پایان انتخابات زودهنگام پارلمان عراق، پ.د.ک دست به تبلیغات زده و تلاش می‌کند حملات سیاسی علیه خودگردانی دمکراتیک شنگال انجام دهد. همزمان سازمان‌های  وابسته به خودگردانی شنگال نیز در رابطه با نتایج انتخابات و برنامه‌ریزی برای کارهای آینده جلسه‌ای برگزار کرد.

رحام حسن، رئیس مشترک شورای خودمدیریتی شنگال در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز به ارزیابی نشست‌های خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، نتیجه انتخابات ١٠ اکتبر و تحولات اخیر در شنگال و منطقه پرداخت.

'پ.د.ک با تقلب پیروز شده است'

رحام حسن در ابتدای اظهارات خود به تلاش‌های پ.د.ک برای بازگشت به شنگال اشاره کرد و گفت؛"پ.د.ک می‌خواست به بهانه‌ی انتخابات به شنگال بازگردد، اما اراده‌ی شنگالی‌ها علیه این تلاش پ.د.ک به پا خواست."

وی همچنین گفت؛"درست است که آنها با تقلب پیروز شدند و این امری غیرعادی و مایه‌ی تعجب نیست. اما مقاومت ما پیروزی به دنبال خواهد داشت. جامعه‌ی ما بر اساس تقلب و فریبکاری آموزش ندیده است."

رحام حسن همچنین یادآور شد که در سرتاسر عراق نسبت به نتیجه‌ی انتخابات اعتراضات و انتقاداتی وجود دارد. وی گفت؛"آنها بر اساس منافع خود نتایج را مشخص کرده‌اند. در شنگال در چندین حوزه پروسه‌ی رای دادن متوقف شد و مردم نتوانستند رای دهند. چندین تن نیز اسامی‌شان از جاهای دیگر آمده بود. اینگونه دزدی رای‌ها درست شد. این تقلب‌ها را پیروزی نامیدند، اما آنها در دل مردم پیروز نشدند."

'در سالگرد توافق ۹ اکتبر انتخابات برگزار شد'

ریاست مشترک شورای خودمدیریتی شنگال نتیجه‌ی انتخابات را به سالگرد توافق ۹ اکتبر وابسته دانست و اعلام کرد؛"این توافق علیه شنگال انجام شد و آنها هنوز بر اجرای آن پافشاری می‌کنند. در سالگرد این توافق انتخابات انجام شد. این روز عمدا برای پروسه‌ی انتخابات برگزیده شد. با توافق و انتخابات می‌خواهند به شنگال بازگردند، اما آنها نه قانون را می‌شناسند و نه دموکراسی را."

'پ.د.ک نه قانون را درک می‌کند و نه دمکراسی'

رحام حسن یادآور شد که پ.د.ک می‌خواهد از راه توافق ۹ اکتبر و پروسه‌ی انتخابات به شنگال بازگردد. آنها نمی‌توانند بگویند این قانونی است و باز می‌گردیم. آنها چیزی به نام قانون را درک نکرده و چیزی به نام دمکراسی را نمی‌شناسند."

'ما وعده‌ی انتقام و پیروزی داده‌ایم'

رحام حسن، ریاست مشترک شورای اداری خودگردانی دمکراتیک شنگال در پایان سخنانش موضوع جلسه‌ی دستگاه‌های وابسته به خودگردانی دمکراتیک شنگال و مدیریت امور آینده را اینگونه تشریح کرد و گفت؛"هیچ کدام از رفقای ما به دلیل نتایج انتخابات احساس ناامیدی و شکست نمی‌کنند. امید آنها برای پیروزی افزایش یافته است. توطئه‌های اینگونه علیه شنگال سبب می‌شود تا آنها بیشتر به وضعیت و پروسه‌ی خود وابسته شوند. موضع‌گیری ما دیروز و امروز مشخص نشده است، بلکه از آن روزی که با وجدان کار و مبارزات را در سال ۲۰۱۴ آغاز کردیم مشخص شده است. پیمان ما انتقام و پیروزی بود، وعده‌ی ما خودگردانی بود. امری متفاوت که بخواهیم آن را در برنامه‌های آینده بگنجانیم وجود ندارد."