محرومیت محمد بیردال از حق درخواست وکیل و تماس با خانواده

دو ماه از بازداشت محمد بیردال، شهروند کورد و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی رژیم ایران سپری شد. با این همه بیردال همچنان از حق درخواست وکیل و تماس با خانواده محروم می‌باشد.

محمد بیردال اهل باکور کوردستان و عضو شعبه شهر آگری حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP)، حدود دو ماه پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده است. او از زمان بازداشت تا کنون از حق تماس با خانواده و درخواست وکیل محروم بوده است.

بیردال در تاریخ ۱ شهریور هنگام بازگشت از سفر تجاری خود به ایران در گذرگاه مرزی بازرگان در استان اورمیه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اورمیه منتقل شد.

وی پس از اتمام دوران بازجویی در تاریخ ۲۴ مهر به قرنطینه زندان مرکزی اورمیه منتقل شده است. اتهام این فعال سیاسی کورد “عضویت در حزب کارگران کوردستان” اعلام شده است.