قتل عضو مجلس حزب مناطق دمکراتیک الیح در زندان ترکیه

محمد جاندمیر، عضو سابق مجلس حزب مناطق دمکراتیک که در زندان نوع L گیرسون به گروگان گرفته شده بود توسط زندانبانان به قتل رسید.

محمد جاندمیر (۶٠ ساله) عضو سابق مجلس حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ) که در زندان گیرسون به گروگان گرفته شده بود به قتل رسید.

مسئولین زندان گیرسون صبح امروز در تماس تلفنی با خانواده جاندمیر در الیح ادعا کردند که جاندمیر به دلیل سکته قلبی جان خود را از دست داده‌ است.

خانواده جاندمیر بسوی گیرسون به راه افتادند تا پیکر این سیاستمدار کورد را به الیح منتقل کرده و در آرامگاه عصری الیح بخاک بسپارند.

احمد جاندمیر برادر محمد جاندمیر گفت که برادرش آخرین بار روز جمعه در تماس تلفنی به او گفته است که سلامت است و مشکلی جسمی ندارد.

سال ٢٠١۶ به گروگان گرفته شد

محمد جاندمیر، متأهل و پدر ۴ فرزند است، او ۴ سال بود از سوی دولت ترکیه به گروگان گرفته شده بود. جاندمیر در فاصله سال‌های ٢٠١۴ تا ٢٠١۶ رئیس مشترک د.ب.پ شهر الیح بود. در چهارمین کنگره عادی د.ب.پ در ٢٩ می ٢٠١۶ به عنوان عضو مجلس حزب انتخاب شد. در عملیات‌های موسوم به قتل‌عام سیاسی کوردها در باکور کوردستان و ترکیه روز ٢١ سپتامبر ٢٠١۶ در بخش حزرو و قابلجواز الیح به اتهام واهی 'عضویت سازمان' و 'همکاری با حزب' به گروگان گرفته شد.

جاندمیر از ٢٩١۶ به گروگان گرفته شده بود، روز ١٧ فوریه ٢٠٢١ به ١٧ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود.