بولدان: آ.ک.پ با هر شکست تازه، بیشتر بر طبل جنگ‌ می‌کوبد

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ گفت:"اقتصاد نابود شده است. حکومت می‌خواهد بجنگد. مردم خواهان انتخابات هستند و حاکمان در مورد جنگ صحبت می‌کنند."

پروین بولدان رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در نشست هفتگی حزبش صحبت کرد.

بولدان که در ششمین سالگرد قتل‌عام آنکارا صحبت می‌کرد اعلام نمود، قتل‌عام پرسوس و ۱۰ اکتبر فقط چند اقدام و نقشه برای بر هم زدن انتخابات بود و گفتند آنها در پشت این قتل‌عام هستند. وی گفت "از پنجم ژوئن تا پرسوس تا دیلوک می‌دانند چه رخ داده و چه کسی در پشت این اقدامات بود."

پروین بولدان پرونده پرسوس را یادآور شده که قرار است در ۲۲ اکتبر در رحا برگزار شود و گفت:"ما یک بار دیگر از افکار عمومی دمکراتیک درخواست می‌کنیم که در این پرونده شرکت کنند. ما خوب می‌دانیم چرا کسانی که در پرونده کوبانی محاکمه می‌شوند، متهم شده‌اند. چون آنها می‌خواهند ه.د.پ را متهم کنند. می‌خواهند جنایات خود را پنهان نمایند. این هم شکست تاریکی داعش و انتقام آنهاست."

بولدان همچنین گفت:"ذهنیت کودتای ۱۲ سپتامبر هنوز در حال کار و فعالیت است. این میراث برای آ.ک.پ باقی مانده است و باید خوب بداند که توطئه‌ی آن‌ها چه در خارج و چه در داخل زندان‌ها پیروز نخواهد شد. آنانی که قبل از این گروه بر سر کار آمدند خود را امتحان کردند، اما شکست خوردند و موفق نشدند."

بولدان با یادآوری بحران اقتصادی ترکیه اعلام کرد:"اقتصاد با شکست مواجه شده است اما حکومت می‌خواهد بجنگد. مردم در مورد وضعیت معیشت خود اعتراض می‌کنند، اما حاکمیت از جنگ حرف می‌زند. مردم آنها را نمی‌خواهند و سیاست جنگ آنها را نمی‌پذیرند و می‌گویند دیگر کافیست."

پروین بولدان ریاست مشترک ه.د.پ به حملات علیه زنان اشاره کرد و گفت:"آنهایی که از قاتلین زنان حمایت و پشتیبانی می‌کنند، به صورت آشکار قوانین را نقض می‌کنند و تلاش می‌کنند زنانی را که حقایق را بر زبان می‌آورند ساکت کنند. اما ایجاد رعب و وحشت و ترساندن زنان هیچ فایده‌ای ندارد چون زنان نمی‌ترسند. آنها باید از زنان بترسند چون زنان به حکومتشان پایان خواهند داد."