سازمان‌های علویان: از اعلامیه حزب دمکراتیک خلق‌ها حمایت می‌کنیم

نمایندگان سازمان‌های علوی در رابطه با اعلامیه حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کردند که این بیانه برای دست‌یابی برای دمکراسی مهم بوده و باید از آن دفاع و حمایت شود.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب انتشار اعلامیه ۱۱ ماده‌ای برای دمکراسی، عدالت و آشتی، که در ۲۷ سپتامبر منتشر شد، با سازمان‌ها و احزاب و جامعه مدنی مجموعه دیدارهایی را برگزار کرده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها در ادامه فعالیتهای خود روز گذشته با نمایندگان سازمان‌های علوی دیدار کرد.

این دیدار که با همراهی پروین بولدان و مدحت سنجار، روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها برگزار شد نزدیک به دو ساعت ادامه یافت. در این دیدار نمایندگان نهادهایی مانند انجمن پیر سلطان عبدال، بنیاد فرهنگی آنادولو-حاجی بکتاش ولی و انجمن علویان دمکراتیک حضور داشتند. روسای حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص چرایی و چگونگی این اعلامیه و مطالبات و نگرش‌های علویان با نمایندگان جامعه علوی دیدار کرد. نمایندگان نهادهای علویان که در این دیدار مشارکت داشتند، محتوا و مواد این اعلامیه را تجزیه و تحلیل کردند.

ما می‌خواهیم حزب دمکراتیک خلق‌ها حزبی قدرتمند باشد

جانی کاپلان ریاست انجمن فرهنگی پیرسلطان عبدال این نشست را مهم ارزیابی کرده و در ادامه اظهار داشت که در این دیدار در خصوصا ابعاد این اعلامیه گفتگو شده و انتقادات مرتبط به آن مطرح شده است. علویان به حزب دمکراتیک خلق‌ها امیدوار بوده و در ادامه اظهار داشت: زمانیکه اعلامیه ۱۱ ماده‌ای حزب دمکراتیک خلق‌ها منتشر شد و ما علویان را در آن مشاهده نکردیم، طبیعتا آن را مورد انتقاد قرار دادیم. حزب دمکراتیک خلق‌ها هم طبیعتا انتقادات ما را موجه دانستند. طبیعتا قدرت و تقویت حزب دمکراتیک خلق‌ها به معنای قدرت و تقویت جامعه ایزدی است. زیرا با ورود حزب دمکراتیک خلق‌ها به مجلس و کسب آرا از سوی علویان، حاکمیت و زبان حاکمیت تغییر پیدا می‌کند.

کاپلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها از احزابی است که در ترکیه نقشی تعیین کننده داشته و در ادامه افزود: در رابطه با اعلامیه حزب دمکراتیک خلق‌ها، درس‌هایی وجود دارند که باید حزب خلق جمهوری از آن بیاموزد. درس‌هایی وجود دارند که حزب حاکم هم باید از آن بیاموزد. علیرغم آنکه بخش مهمی از  کادرهای حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندان هستند، اما همچنان سیاستی پیروزمندانه را در ترکیه دنبال می‌کنند. به آنها تبریک می‌گویم. کاپلان همچنین افزود که مهمترین خواست علویان دست‌یابی به شهروندی برابر بوده و در خاتمه اظهار داشت: تا زمانیکه در این کشور صلحی داخلی برقرار نشود، از حق عبادت هم برخوردار نخواهیم بود.