یک روزنامه‌نگار انگلیسی: مدارکی در رابطه با بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه وجود دارد

استف سوینی در مصاحبه‌ای در رابطه با دیدار از باشور کوردستان و نتیجه تحقیقاتشان در رابطه با به کارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه از ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ علیه نیروهای گریلا صحبت کرد.

استف سوینی، روزنامه‌نگار سرشناس انگلیسی درباره‌ی استفاده دولت ترکیه از سلاح شیمیایی اظهار کرد، بر اساس تحقیقاتی که در سفر به باشور کوردستان به عمل آوردیم شواهدی در رابطه با بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی ترکیه در دست داریم

 ما در زمان سفر به باشور کوردستان و بر اساس تاثیر این سلاح ها بر طبیعت کوردستان و اهالی منطقه، مدارک جدیی در رابطه با به کارگیری سلاح شیمیایی وجود دارد.

کانر هایس، محقق و فعال همراه با استف سوینی سردبیر روزنامه انگلیسی مورنینگ ستار و عضو سندیکای روزنامه‌نگاران بریتانیا با سایت PEACE IN KURDSTAN مصاحبه‌ای انجام داد.

'مدارکی مستند در دست داریم'

سوینی در این رابطه گفت: یکی از مدارک بسیار مهم آثار به جای مانده بر روی پیکر کسانی هستند که در مواجهه با این سلاح‌ها قرار گرفته‌اند. از نشانه‌های دیگر غیر از آثار روی پیکر افراد، چندین مدرک دیگر وجود دارند که یکی از آنها تاثیر سلاح شیمیایی بر طبیعت منطقه است.

'سکوت در مقابل بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه'

این روزنامه‌نگار انگلیسی از سکوت سازمان‌های ویژه‌ی مرتبط با ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی و سازمان‌های بین‌المللی انتقاد کرده و اعلام کرد، باید فوراً هیئتی بینالمللی تشکیل شده و در رابطه با بخش‌هایی از باشور کوردستان که توسط دولت ترکیه در آن جا از سلاح شیمیایی استفاده شده است، تحقیقاتی صورت بگیرد.