ه.پ.گ ترازنامه جنگ ماه می را اعلام کرد

ه.پ.گ ترازنامه جنگ ماه می را اعلام کرد. ارتش اشغالگر ترکیه مواضع مقاومت را صدها بار از زمین و هوا بمباران کرد. ۵۴ اشغالگر در درگیری مجازات شدند. ۱۳ گریلا شهید شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) گفت: گریلاهای آزادی کوردستان، اراده آزاد و نیروی دفاعی مشروع خلق کورد، در برابر حملات استعمارگران مقاومتی تاریخی نشان داد تا خلق ستمدیده ما با زبان، فرهنگ و تاریخ خود آینده پر افتخاری داشته باشند. و این مقاومت همچنان ادامه دارد. نیروهای ما که فداکارانه با سپر کردن بدن خود در برابر تمامی هجمه‌ها جنگیدند، با اراده‌ای فولادی از هر وجب از خاک کوردستان دفاع می کنند. نیروهای ما که با مقاومتی بی‌نظیر به حملات اشغالگری ارتش استعمارگر ترکیه پاسخ دادند، اعلام کردند که از تصمیم توقف عملیات نظامی جنبش ما که در پی زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ به مرکزیت مرعش-بازارجخ گرفته شد تبعیت می‌کنند و این یک دوره تقریباً ۴ ماهه است که طبق تصمیم برخورد می‌کند. علیرغم این تصمیم که بر اساس اهداف بشردوستانه و با هدف اینکه خلق ما با روحیه همبستگی بتواند زخم‌هایش را که در نتیجه ویرانی‌های بزرگ ناشی از زلزله بوجود آمد را التیام ببخشد اتخاذ شد، ارتش اشغالگر ترکیه تحت کنترل رژیم فاشیست آ.ک.پ- م.ه.پ و مجری جنگ ویژه و پلید، خلوصی آکار به حملات خود ادامه داد. ارتش اشغالگر ترکیه با هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپ، خمپاره و تانک بارها تمامی مناطقی که گریلاهای آزادی کوردستان در آن مستقر هستند و مناطق مقاومت گریلا به ویژه مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کرد و با بمباران مواضع مقاومتی گریلا با سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه مرتکب جنایات جنگی شد. ارتش استعمارگر ترکیه در تمام ماه می با استفاده از انواع ابزارهای فنی، با مشارکت صدها اشغالگر و مزدور عملیات گسترده‌ای را به ویژه در باکور کوردستان انجام داد.

ارتش اشغالگر ترکیه مرتکب جنایت جنگی شد

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

گریلاهای آزادی کوردستان علیرغم همه حملات، موضع خود را حفظ کرد، بر اساس دفاع از خود به اشغالگران پاسخ داد و در نتیجه تماس‌های زیادی برقرار شد. ارتش استعمارگر که می‌خواست با استفاده از تمام ابزارهای فنی که در اختیار داشت به نتیجه برسد، نتوانست مقاومت نیروهای ما را بشکند.

گریلاهای آزادی کوردستان که در هر منطقه از باکور کوردستان گرفته تا مناطق حفاظتی مدیا در برابر استعمارگران مقاومت کرد و اجازه اشغال و اشغالگری را نداد، با صیانت از خط مبارزه با روحیه مقاومت شهدای ماه می که از حقی کارَر آغاز گشته تا خلیل چاوگون-ها، مقاومت چهار-ها در زندانهای آمد و هوزان مزگین-ها، آنرا ارتقا داد. رفقای ما که در برابر استعمارگرانی که رویای نابودی گریلای آزادی کوردستان در باکور را در سر می‌پروراندند، در مردین، آمد و بوتان در راستای خط‌مشی شهدای ماه می و با روحیه کارزار اول ژوئن پاسخ لازم را به اشغالگران دادند.

ارتش استعمارگر ترکیه که در برابر گریلاهای آزادی کوردستان درمانده شده است، در طول ماه می با ۸ بار بمباران کردن مواضع مقاومتی گریلا که نیروهای ما در آن مستقر هستند، با بمب‌های ممنوعه و سلاح‌های شیمیایی مرتکب جنایات جنگی شدند. همچنین مواضع مقاومت در مناطق حفاظتی مدیا ۱۲۶ بار با هواپیماهای جنگی، ۱۱ بار با بالگردهای تهاجمی، ۴۳۵ بار با خمپاره، توپ، تانک و سلاح‌های سنگین بمباران شد. در جریان حملات اشغالگران درگیری صورت گرفت، در این درگیری ۵۴ اشغالگر مجازات شده و ۲ اشغالگر زخمی شدند. ۱۳ نفر از رفقای ما در حملات دشمن به شهادت رسیدند.

گریلاهای آزادی کوردستان، نام پافشاری خلق ما بر آینده آزاد و زندگی با عزت، با ریختن خون قطره قطره ضربات سنگینی بر اشغالگران وارد کرد، مبارزات لیلا سرخین-ها بار دیگر به تمام جهان نشان داد که امید به آزادی در کوردستان هرگز نابود نمی‌شود. رفقای ما باهوز چیا، دلگش زاگرس، باور کورکماز، دلشیر چیارش، باور مد، رنجبر گیوارا، شَرگر کاف و مبارزان آپویی ما که در مناطق حفاظتی مدیا به کاروان شهدا پیوستند، عگید اوزگور، دیاربکر، ویانو رفقای ما بوتان زاگرس زازا و جانشیر آدار با مقاومت در خط پیروزی جاودانه شدند.

گریلاهای آزادی کوردستان که با به ارث بردن میراث مبارزه شهدای ما رشد کرده است، قطعاً آرمان آزادی پرحق خلق ما را به پیروزی خواهد رساند.