در گری‌سپی تبهکاران اشغال‌گر دو شهروند را زخمی کردند

در کانتون‌گری‌سپی اشغالی دو شهروند با گلوله‌ی تبهکاران ترکیه‌ی اشغال‌گر، زخمی شدند.

براساس منابع در شهرک عین عروس واقع در کانتون گری‌سپی اشغالی، یاسر عمار و خالد عمار در نصف شب با گلوله‌ی تبهکاران “جبهه شامیه” زخمی‌شده‌اند.

براساس منبع، هر دو شهروند بر اثر زخم‌هایشان به بیمارستان انتقال داده شدند.

اپراسیون‌های حمله به منازل مردم غیر نظامی کانتون گری‌سپی و حومه‌ی آن به قصد ربودن و تهدید شهروندان ادامه دارد، آن هم به دلیل جنجال امنی که کانتون اشغالی را دربر گرفته است.

ترکیه و تبهکارانش در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹، گری‌سپی را اشغال کرد.